Nekad nepadodies!

INFORMĀCIJA VECĀKIEM, KAS AUDZINA BĒRNUS AR INVALIDITĀTI

18 / 08 / 2016

Deinstitucionalizācijas (DI) pasākumu ietvaros bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kuriem noteikta invaliditāte, ir iespēja izmantot aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus tajās pašvaldībās*, kurās ģimene vai bērns ticis deklarēts.

 

Piedāvātie pakalpojumi:

* Piedāvājums pieejams visās pašvaldībās, izņemot Rīgas, Jūrmalas un Valmieras pilsētas, Cesvaines, Jaunjelgavas, Līvānu, Zilupes un Ciblas novadus, jo šīs pašvaldības nav DI projektu sadarbības partneri.
** !!! SVARĪGI !!! Vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem svarīgi pieteikt bērnu ar FT uz individuālu izvērtēšanu (pieteikties iespējams jau tagad; pieteikšanās ilgs līdz oktobra beigām), kuras laikā tiks noteikti tie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, kuri bērnam un viņa vecākiem/likumiskajiem pārstāvjiem nepieciešami. Izvērtēšanu veiks speciālisti (psihologs, fizioterapeits vai ergoterapeits un sociālais darbinieks), un tā vidēji ilgs 2,5 - 3 h (atkarībā no bērna spējām). Šajā laikā ietverta arī saruna ar vecākiem, tādējādi bērns netiks pārāk noslogots. Pēc izvērtēšanas tiks izstrādāts plāns, kurā norādīti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi (piemēram, reitterapija, logopēda, psihologa konsultācijas u.c.), kas bērnam un vecākiem nepieciešami visvairāk. Visi pakalpojumi būs par brīvu.
Aicinām interesēties savas pašvaldības sociālajā dienestā.

Papildu informācija pie projektu vadātājiem plānošanas reģionos:


Inga Kalniņa, Kurzemes reģiona DI projekta vadītāja, e-pasts: inga.kalnina@kurzemesregions.lv; tālrunis: + 371 67331634


Ināra Krutkrāmele, Latgales reģiona DI projekta vadītāja, e-pasts: inara.krutkramele@latgale.lv; tālrunis: + 371 65440862


Annele Tetere, Rīgas reģiona DI projekta vadītāja, e-pasts: annele.tetere@rpr.gov.lv; tālrunis: + 371 67559821


Ineta Puriņa, Vidzemes reģiona DI projekta vadītāja, e-pasts: inete.purina@vidzeme.lv; tālrunis: + 371 64116007


Dace Strautkalne, Zemgales reģiona DI projekta vadītāja, e-pasts: dace.strautkalne@zpr.gov.lv; tālrunis: + 371 63021250

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies