Nekad nepadodies!

Būšu redzams, būšu dzirdams!

“Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem” 2021. martā uzsākusi Projekts “Būšu redzams, būšu dzirdams!” īstenošanu ar mērķi mazināt sociālās atstumtības risku jauniešiem ar invaliditāti vecumā no 14 līdz 29 gadiem un aizstāvēt viņu cilvēktiesību ievērošanu, iesaistoties rīcībpolitikas izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesos.

Aizvērt

Autorizējies