Nekad nepadodies!

Biedrība „Latvijas Bērniem ar kustību traucējumiem” ir nevalstiska organizācija, kas apvieno aktīvus vecākus, kuru bērniem ir dažāda veida kustību ierobežojumi. Mums rūp mūsu bērnu liktenis, tālab esam nodibinājuši biedrību, lai kopā meklētu iespējas bērnu veselības uzlabošanai, piesaistītu finansējumu, dalītos pieredzē, radoši un aktīvi darbotos, kā arī vienkārši mācītu savus bērnus un mācītos paši pilnvērtīgi dzīvot, neskatoties uz slimību uzliktajiem ierobežojumiem.

Aktualitātes

LM: Paredzēts pilnveidot minimālo ienākumu sliekšņa noteikšanu un pārskatīšanas regularitāti

Tiesībsargs Juris Jansons ir aicinājis valdību pārskatīt minimālo ienākumu līmeņus attiecībā uz garantēto minimālo ienākumu (GMI) un valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu. Labklājības ministrija (LM) norāda, ka ir jau izstrādāti priekšlikumi normatīvajos aktos minimālo ienākumu līmeņa noteikšanas pilnveidošanai un pārskatīšanas regularitātei.

Aizvērt

Autorizējies