Nekad nepadodies!

Mums un mūsu bērniem ir daudz sapņu, ko vēlamies piepildīt, tie ir gan individuāli sapņi, kas mājo katra mazā bērna vai jaunieša sirdīs, gan lielāki mērķi, ko cer īstenot biedrībā esošie vecāki, lai palīdzētu pēc iespējas vairāk bērniem. Taču ar sapņošanu vien nepietiek, lai sasniegtu iecerēto, nepieciešams finansējums, taču mēs ļoti, ļoti ticam, ka reiz mūsu ieceres piepildīsies! Par sapņa piepildītāju var kļūt gan fiziskas, gan juridiskas personas, pārskaitot ziedojumu ar konkrētu norādi uz biedrības bankas kontu.

Integrēta spēļu terapijas grupa bērniem ar diagnosticētu un draudošu invaliditāti. Burvīgo pasaules izzināšanas procesu bērns, neatkarīgi no viņa veselības stāvokļa, ļoti daudz veic tieši caur spēlēm – spēlējoties viņš gūst pirmo pieredzi, izzina pasauli, mācās apjaust sevi. Spēlēšanās ir katra bērna nepieciešamība, taču bērniem ar kustību traucējumiem šis process ir apgrūtināts, spēlēm vajag speciāli pielāgotu vidi un asistentus, kas vada spēlēšanās procesu. Tāpat bērniem ir nepieciešama socializēšanās – iespēja būt kopā ar citiem bērniem. Jau šobrīd biedrība īsteno spēļu terapijas nodarbības bērniem, kam ir invaliditāte, taču biedrības biedru vidū ir bērni, kam invaliditāte vēl nav apstiprināta, taču ir draudoša. Tāpēc mums ir sapnis izveidot integrētu spēļu grupu, uz kuru varētu nākt gan tie bērni, kam ir apstiprināta invaliditāte, gan tie, kam tā ir draudoša.

Aizvērt

Autorizējies