Nekad nepadodies!

Oktobra beigās ir noslēdzies projekts ”Arī mūs jāsadzird!”.

Projekta mērķi aizstāvēt bērnu un jauniešu ar invaliditāti cilvēktiesību ievērošanu, iesaistoties rīcībpolitikas izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesos, tika sasniegti.

Biedrības LBaKT pārstāvis 2016. gada 19. septembrī piedalījās Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejas organizētajās debatēs

Biedrības LBaKT pārstāvis 2016. gada 19. septembrī piedalījās Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejas organizētajās debatēs ES mājā Rīgā par tēmu “Eiropas Sociālo tiesību pīlārs: debates ar Latvijas organizēto pilsonisko sabiedrību”.

Atsaucoties uz Tiesībsarga biroja aicinājumu izvērtēt situāciju par Augstākās izglītības iespējām jauniešiem ar invaliditāti

Atsaucoties uz Tiesībsarga biroja aicinājumu izvērtēt situāciju par Augstākās izglītības iespējām jauniešiem ar invaliditāti, LBaKT 2016. gada augustā organizēja biedru diskusiju grupas klātienē, lai apzinātu situāciju, un saskaņot viedokļus par Augstākās izglītības iespējām jauniešiem ar invaliditāti Latvijā un sagatavotu vēstuli tiesībsarga birojam.

Atsaucoties uz Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu nodaļas vadītāja Haralda Beiteļa aicinājumu.

Atsaucoties uz Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu nodaļas vadītāja Haralda Beiteļa aicinājumu biedrība kopā ar sadarbības organizācijām organizēja  biedru diskusiju grupas klātienē, lai izvērtētu saprašanās memoranda stratēģiskās sadaļas jaunā EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta plānošanas periodā (2014-2021) virziena “Pilsoniskās sabiedrības fonds” (NVO fonds), noformulētu  iebildumus un izteiktu, priekšlikumu, lai ierosinātu tos iekļaut EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta finansējuma saprašanās memoranda stratēģiskajā sadaļā.

Biedrība “Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” no 2016. gada 1. jūnijā uzsāk īstenot projektu “Arī mūs ir jāsadzird!”

Projekta mērķis ir aizstāvēt bērnu un jauniešu ar invaliditāti cilvēktiesību ievērošanu, iesaistoties rīcībpolitikas izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesos. Sadarbība ar citām nevalstiskajām organizācijām, tādejādi stiprinot savu kapacitāti un nodrošinot savas mērķa grupas vajadzības.

Aizvērt

Autorizējies