Nekad nepadodies!

Biedrība LBaKT ir nosūtījusi vēstuli Latvijas Republikas Labklājības ministrijai- Par ortožu pieejamību bērniem ar īpašām vajadzībām.

Bērni un jaunieši ar kustību traucējumiem jau no dzimšanas vai agras bērnības sadzīvo ar dažādām nopietnām veselības problēmām un ierobežojumiem. Viņu pilnvērtīga attīstība ir atkarīga no regulāra, individuāla rehabilitācijas plāna īstenošanas un tehnisko palīglīdzekļu pieejamības. Diemžēl jau daudzus gadus Latvijā netiek nodrošināta kvalitatīva un savlaicīga tehnisko palīglīdzekļu saņemšana bērniem – ir garas, nepārskatāmas rindas, daudzi vajadzīgie palīglīdzekļi netiek nodrošināti vispār. Sevišķi nopietnas problēmas radušās ortožu pieejamības jautājumos. 
     Ortozes bērniem ar kustību traucējumiem ir ļoti būtisks tehniskais palīglīdzeklis, kas nodrošina ķermeņa maksimāli labu funkcionēšanu, stabilizē bērna veselības stāvokli, novērš ķermeņa deformācijas, ir plaši pielietojams bērna rehabilitācijas gaitā, stabilizē bērna ķermeņa fizisko stāvokli un nodrošina jaunu prasmju attīstību, kas bez ortozēm būtu neiespējamas, piemēram, stāvēšana staigāšana.
  Ortozēm ir būtiska loma personas dzīves kvalitātes nodrošināšanā, pateicoties atbalstam, ko var iegūt ar pareizi izgatavotām ortozēm, daudzi bērni un jaunieši var attīstīt savas fiziskās prasmes, pārstāt lietot ratiņkrēslus, novērst ķermeņa deformācijas, kā rezultātā var izvairīties no sarežģītām un dārgām operācijām.
 Ortožu tirgus strauji attīstās, tajā ienāk arvien jaunas patentētas medicīnas ierīces, daudzi ražotāji veic pētījumus un attīsta šo komplicēto palīgierīču modeļus, kas būtiski uzlabo to valkātāju funkcionalitāti, ir izveidojušies starp disciplināri produkti, kas grūti klasificējami vienā vai otrā sistēmā (piemēram, silikona materiālu ortozes, kas notur ķermeni pareizā fizioloģiskā pozīcijā, bet nekavē pareizu brīvo kustību izstrādāšanos.)

LM_vestule_par_ortozem

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies