Nekad nepadodies!

Biedrības darbības princips un mērķauditorija

Biedrības darbības pamatā ir brīvprātīga darba princips. Organizācija ir atvērta visām aktivitātēm, idejām, kas atbilst organizācijas statūtos izvirzītajiem mērķiem.

Biedrības mērķauditorija:

 1. bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām (traumu izraisītiem kustību traucējumiem, diagnozi „bērnu cerebrālā trieka”, u.c.),
 2.  ģimenes, kuras audzina bērnus ar īpašām vajadzībām.

Biedrības galvenie mērķi

 1. Veidot Latvijā ES dalībvalstij atbilstošu sabiedrības viedokli par bērnu un jauniešu ar kustību traucējumiem īpašām vajadzībām.
 2. Dažādu sociālu, medicīnisku, izglītības un fiziskās kultūras problēmu risināšana, lai bērni un jaunieši ar kustību traucējumiem līdz 25 gadu vecumam justos pilntiesīgi mūsu sabiedrības locekļi, sociāli nodrošināti, izglītoti, uzlabotu savu veselības stāvokli, būtu spējīgi konkurēt darba tirgū un dzīvotu pilnvērtīgu dzīvi.
 3. Veidot mūsu sabiedrības sapratni un pozitīvu attieksmi pret ģimenēm, kurās aug bērni un jaunieši ar kustību traucējumiem

Biedrības iespējas nākotnē

 1. Piesaistīt jaunus aktīvus un radošus biedrības mērķu atbalstītājus.
 2. Turpināt iesākto projektu īstenošanu un palīgu (sponsoru, ziedotāju) piesaisti.
 3. Palīdzēt veidot sabiedrības izpratni par pieejamāku vidi cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
 4. Sadarboties ar valsts un pašvaldību struktūrām, tādejādi sekmējot ģimeņu, kurās aug bērns invalīds, sociālo labklājību.
 5. Nodrošināt vecākus ar plašāku informāciju par dažādām problēmām, kas skar bērnus ar kustību traucējumiem un viņu ģimenes.
 6. Veicināt bērnu ar īpašām vajadzībām savstarpējo komunikāciju iespēju paplašināšanu, tai skaitā elektroniskajā interneta vidē.

Biedrības statūti: spiest šeit.

Aizvērt

Autorizējies