Nekad nepadodies!

Projekts “Drosme uzdrīkstēties!”

Projekts “Drosme uzdrīkstēties!” ir veiksmīgi uzsācis un turpina savu plānoto īstenošanas procesu. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem Projekta ietvaros tiks īstenota bērnu un jauniešu ar kustību traucējumiem un viņu ģimenes locekļu interešu pārstāvniecība valsts un pašvaldību iestādēs, lai nodrošinātu likumdevēja varas pārstāvju ieklausīšanos šīs grupas vajadzībās, nodrošinātu viņu cilvēktiesību ievērošanu, sociālo integrāciju un dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Aizvērt

Autorizējies