Nekad nepadodies!

Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma projekts "Jauniešiem ar invaliditāti- kustību traucējumiem" iesniegts RDLD 14.09.2020.

Jaunieši ar invaliditāti no 18 līdz 29 gadiem, kas turpina izglītoties un iegūt vidējo, vidējo speciālo, augstāko izglītību, vai apgūst profesionālās iemaņas dažādās programmās, lai nākotnē iekļautos Latvijas darba tirgū un būtu nodokļu maksātāji.

Vēstule Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas vadītājam Andrim Skridem 18.08.2020.

Par Latvijas likumdošanas un MK noteikumu ieteicamajām korekcijām dzīves kvalitātes uzlabošanā bērniem / jauniešiem ar invaliditāti – funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm.

Projekts “Drosme uzdrīkstēties!”

Projekts “Drosme uzdrīkstēties!” ir veiksmīgi uzsācis un turpina savu plānoto īstenošanas procesu. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem Projekta ietvaros tiks īstenota bērnu un jauniešu ar kustību traucējumiem un viņu ģimenes locekļu interešu pārstāvniecība valsts un pašvaldību iestādēs, lai nodrošinātu likumdevēja varas pārstāvju ieklausīšanos šīs grupas vajadzībās, nodrošinātu viņu cilvēktiesību ievērošanu, sociālo integrāciju un dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Aizvērt

Autorizējies