Nekad nepadodies!

Projekts “Drosme uzdrīkstēties!”

Projekts “Drosme uzdrīkstēties!” ir veiksmīgi uzsācis un turpina savu plānoto īstenošanas procesu. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem Projekta ietvaros tiks īstenota bērnu un jauniešu ar kustību traucējumiem un viņu ģimenes locekļu interešu pārstāvniecība valsts un pašvaldību iestādēs, lai nodrošinātu likumdevēja varas pārstāvju ieklausīšanos šīs grupas vajadzībās, nodrošinātu viņu cilvēktiesību ievērošanu, sociālo integrāciju un dzīves kvalitātes uzlabošanos.

Galvenās projekta aktivitātes:

Biedrības sadarbības pārstāvji apmeklēs un sniegs priekšlikumus dažādās sanāksmes (tai skaitā komisiju, padomju un komiteju sēdes) valsts un pašvaldības iestādēs, gatavos rakstiskus materiālus (atzinumus, vēstules utt.), lai vērstu uzmanību uz problēmām, ar ko saskaras ģimenes, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām un panāktu to risinājumu.


Tiks turpināta uzsāktā sadarbība ar citām NVO interešu pārstāvniecības jomā.


Notiks regulāra nozares aktualitāšu un jaunumu publicēšana biedrības mājaslapā www.kustibutraucejumi.lv un citviet (piemēram, sociālajos tīklos). To patērēs gan ģimenes, gan arī citi sabiedrības locekļi, nodrošinot projekta publicitāti.


Sadarbības pārstāvji nodrošinās interešu pārstāvniecību jomās, kas skar visu Latviju un tās iedzīvotājus. Projekta rezultātā dažādu uz mērķauditoriju attiecināmu iniciatīvu plānošanas un pieņemšanas procesā piedalīsies arī mērķa grupas pārstāvji, tiks nodrošināta labāka cilvēktiesību ievērošana, efektīvāka komunikācija un mērķauditorijas vajadzību apzināšana. Tiks nodrošināta divvirzienu komunikācija, un palielināsies arī pašas mērķauditorijas informētības līmenis par nozares aktualitātēm.

Sakarā ar Covid19 pandēmiju Latvijā un pasaulē projekta aktivitātes tiek īstenotas attālināti. Biedrības biedri elektroniski regulāri tiek informēti par Labklājības ministrijas un Rīgas domes Labklājības departamenta ziņojumiem un ieteikumiem un aktuālajām izmaiņām, par atbalsta programmām sakarā ar Covid19 mainīgo situāciju. Biedrības pārstāvji attālināti piedalās MK sadarbības memoranda aktivitātēs, kā arī citās aktivitātēs, kurās LM uzaicina, jo biedrībai ir noslēgta vienošanās par regulāru savstarpējo sadarbību ar LM.

Projekta vadītāja Ilze Kenne
29460606

27.07.2020.

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies