Nekad nepadodies!

Kontaktinformācija

Ilze Kenne - valdes priekšsēdētāja, mob. +371 29460606
Ineta Stelboviča - valdes priekšsēdētāja vietniece
e-pasts:  info@kustibutraucejumi.lv

Dokumenti

Biedrības reģistrācijas apliecība

Atzinums par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu

Sociālo pakalpojumu sniedzēja apliecība

Kā iestāties

Ja esat aktīvi vecāki bērnam ar kustību traucējumiem, vēlaties darboties, iesaistīties dažādos projektos, meklēt papildus iespējas sava bērna rehabilitācijai un satikt domubiedrus – kļūstiet par vienu no mums! Biedrības biedri var iesaistīties projektu veidošanā, piesaistot finansējumu, saņemt dažādus rehabilitācijas pasākumus, piekļūt reģistrēto lietotāju sadaļā izvietotajiem medicīniska satura materiāliem, piedalīties biedrības rīkotajās konferencēs, pasākumos un saņemt citas biedrības biedru priekšrocības. Lai kļūtu par vienu no mums, aizpildiet klāt pievienoto anketu un nosūtiet to uz e-pastu:  info@kustibutraucejumi.lv

LBaKT biedra anketa

Aizvērt

Autorizējies