Nekad nepadodies!

Biedrības “Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” projekts “Mēs pasaulē, un pasaule mūsu acīm” ir pabeidzis īstenošanas procesu ar labiem rezultātiem

Projekts pilnībā ir sasniedzis izvirzīto mērķi. Nodrošināto projekta aktivitāšu rezultātā veicināta 15 bērnu un jauniešu ar kustību traucējumiem un viņu ģimeņu integrācija sabiedrībā, stiprinātas bērnu, jauniešu fiziskās un garīgās spējas, kā arī sociālās prasmes, līdztekus pilnveidotas radošuma izpausmes, personības izaugsmes un izglītība.

Biedrība “Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” ir uzsākusi projekta “Mēs pasaulē, un pasaule mūsu acīm” īstenošanas procesu no 2022. gada 1. jūlija līdz 15. novembrim.

Projekta mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu ar kustību traucējumiem integrāciju sabiedrībā, stiprinot viņu fiziskās un garīgās spējas, kā arī sociālās prasmes, līdztekus veicinot viņu radošumu, personības izaugsmi un izglītību.

Mēs pasaulē, un pasaule mūsu acīm

Biedrība “Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” ir uzsākusi projekta “Mēs pasaulē, un pasaule mūsu acīm” īstenošanas procesu no 2022. gada 1. jūlija līdz 15. novembrim.

Aizvērt

Autorizējies