Nekad nepadodies!

Biedrības “Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” projekts “Mēs pasaulē, un pasaule mūsu acīm” ir pabeidzis īstenošanas procesu ar labiem rezultātiem

Projekts pilnībā ir sasniedzis izvirzīto mērķi. Nodrošināto projekta aktivitāšu rezultātā veicināta 15 bērnu un jauniešu ar kustību traucējumiem un viņu ģimeņu integrācija sabiedrībā, stiprinātas bērnu, jauniešu fiziskās un garīgās spējas, kā arī sociālās prasmes, līdztekus pilnveidotas radošuma izpausmes, personības izaugsmes un izglītība.

Projektā augustā tika nodrošnātas ārstnieciskās vingrošanas nodarbības — apļa treniņa metodika — 15 bērniem, jauniešiem. Tās notika 5 grupās, kur katrā grupā nodarbojās 3 bērni/ jaunieši, kas grupā tika apvienoti vadoties pēc līdzīgām fiziskās aktivitātes spējām. Katrs bērns jaunietis piedalījās 10 nodarbībās; kopā notika 50 nodarbības. Katra nodarbība tika veidota kā apļa treniņš, kurā vienlaikus darbojās trīs dalībnieki kopā ar diviem fizioterapeitiem, darbu organizēja pa attiecīgajām uzdevumu stacijām.  

Projektā augustā bērniem, jauniešiem tika nodrošināta iespēja piedalīties  3 radošo darbnīcu ciklos, kur katrā ciklā notika 3 nodarbības. Nodarbību ciklos bija iespēja piedalīties gan biedrībā iesaistītajiem bērniem, jauniešiem ar invaliditāti - kustību traucējumiem, gan apkaimes bērniem. Pieredzējušu speciālistu vadībā bērni, jaunieši apguva prasmes darboties ar dažādiem   mākslas materiāliem.  

Septembrī, oktobrī nodrošinātas 5 grupu lekcijas/diskusijas psiholoģijā 15 bērniem, jauniešiem ar invalistāti- kustību traucējumiem. Lekcijas/diskusijas notika klātienē un tika nodrošināta iespēja pieslēgties arī attālināti. Lekcijās/diskusijās tika pārrunāti vairāki bērniem, jauniešiem aktuāli jautājumi — gan jautājumi, kas skar cilvēka pašizpratni — it sevišķi sevis kā indivīda sociālajā vidē.  

Oktobrī, novembrī nodrošinātas 5 grupu lekcijas/diskusijas psiholoģijā 15 bērnu, jauniešu ar invaliditāti- kustību traucējumiem ģimenēm. Lekcijas/diskusijas notika attālināti. Lekcijau/diskusiju laikā tika sniegts psiholoģiskais atbalsts ģimenes locekļiem, uzlabota vecāku pašapziņa un kompetence, kā arī tika mazināti ilgstoša stresa simptomi, kas nenoliedzami rodas dzīvojot ģimenē, kurā ir bērns, jaunietis ar invaliditāti - kustību traucējumiem. 

Projektā īstenotā holistiskās pieiejas sociālās rehabilitācijas koncepcija, atbalstot bērna, jaunieša ar invaliditāti ģimeni kā kopumu novērsīs, mazinās  ģimenes atstumtības risku sabiedrībā. Projekta aktivitātes nodrošināja jaunas zināšanas, iemaņas, prasmes fiziskās, psiholoģiskās, radošās personības kopuma attīstības procesā. Personības holostisks attīstības process nodrošina ilgtermiņa rezultātus un integrētus mūsdienu sabiedrības locekļus. 

 Ilze Kenne 

Projekta vadītāja, tālrunis: 29460606 

Laipni aicinām Jūs uz lekciju/diskusiju nodarbību ciklu psiholoģijā ceturtdienās! Nospiest saīsni.

Aicinām rudenī bērnus, jauniešus piedalīties lekciju/diskusiju nodarbību ciklā psiholoģijā ceturtdienās! Nospiest saīsni.

 

 («Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros» projekta identifikācijas Nr. AIC-22-37-lī no 06.07.2022) 

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies