Nekad nepadodies!

2020. gada decembrī pabeigta projekta “Soli pa solim uz kvalitatīvāku dzīvi!” aktivitāšu īstenošana.

Projektā izvirzītais mērķis - nodrošināt inovatīvu sociālās rehabilitācijas programmu jauniešiem ar invaliditāti-kustību traucējumiem, kas turpina izglītoties, sasniedzot pilngadību – ir sasniegts plānotajā apjomā un kvalitātē.

Projekts “Tehnoloģijas palīdz iekļauties!” ir noslēdzies.

Veiksmīgi īstenots projekts “Tehnoloģijas palīdz iekļauties” Kopā esam beiguši Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros līdzfinansētā projekta “Tehnoloģijas palīdz iekļauties!” īstenošanu.

2020. gada martā uzsākts īstenot projekts “Soli pa solim uz kvalitatīvāku dzīvi!”

Projekta mērķis-jauniešiem ar invaliditāti-kustību traucējumiem, kas pēc 18 gadiem turpina izglītoties, nodrošināt inovatīvu sociālās rehabilitācijas programmu. Pēc pilngadības sasniegšanas valsts un pašvaldības vairs nenodrošina soc. reh. atbalsta programmas. Tas saistīts ar esošās situācijas neizpratni no valsts un pašvaldību puses, kā arī finansējuma trūkumu. Tika aptaujāti jaunieši un viņu ģimenes locekļi. Pamatojoties uz aptaujas rezultātiem, tika izstrādāta multidisciplināra soc. reh. programma.

Projekts “Tehnoloģijas palīdz iekļauties!”

2020. gada martā uzsākts īstenot inovatīvs multidisciplinārs sociālās rehabilitācijas, integrācijas projekts jauniešiem ar invaliditāti - kustību traucējumiem “Tehnoloģijas palīdz iekļauties!”

Veiksmīgi īstenots projekts “Multidisciplināra sociālās integrācijas programma jauniešiem ar īpašām vajadzībām.”

Esam beiguši Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros līdzfinansētā projekta “Multidisciplināra sociālās integrācijas programma jauniešiem ar īpašām vajadzībām.” īstenošanu. Uzsākam īstenot projektu “Multidisciplināra sociālās integrācijas programma jauniešiem ar īpašām vajadzībām.”

Aizvērt

Autorizējies