Nekad nepadodies!

2020. gada decembrī pabeigta projekta “Soli pa solim uz kvalitatīvāku dzīvi!” aktivitāšu īstenošana.

Projektā izvirzītais mērķis - nodrošināt inovatīvu sociālās rehabilitācijas programmu jauniešiem ar invaliditāti-kustību traucējumiem, kas turpina izglītoties, sasniedzot pilngadību – ir sasniegts plānotajā apjomā un kvalitātē.

Jaunieši paplašināja zināšanas, prasmes par sava ķermeņa individuālajām funkcionālajām spējām un iespējām tās pilnveidot. Inovatīvā soc. reh. programma nostiprināja jauniešos pārliecību par sevi, mācīja pārvaldīt ķermeni, apgūstot jaunas zināšanas un prasmes.
Inovatīvā soc. reh. programma jaunietim ar invaliditāti-kustību traucējumiem sniedza dziļāku izpratni par sava ķermeņa būtību, tā resursu izvērtēšanu un prasmi tos pilnībā izmantot, pilnveidot.
Iegūtās zināšanas par ķermeņa funkcionālo darbību mainīja jauniešu attieksmi pret savu ķermeni un turpmāk ilgtermiņā nodrošinās indivīda sociālās integrācijas procesa izaugsmi, un veicinās sabiedrības saliedētības procesu, jauniešu veiksmīgāku iekļaušanos vispārējās izglītības sistēmā un darba tirgū.
Projekta finansējuma līguma Nr.7.5./LVM/20/19
Projekta vadītāja: Ilze Kenne tālrunis 29460606

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies