Nekad nepadodies!

Pateicoties ziedotāju atbalstam, esam īstenojuši daudzu projektus, daudzu mazo cilvēku sapņus – biedrības telpās pieejami kvalitatīvi rehabilitācijas trenažieri, daudzas ģimenes tikušas pie datortehnikas, speciāliem velosipēdiem, gardiem cienastiem, esam varējuši sarīkot jaukus svētkus, apskatīt pasauli un saņemt kvalitatīvas speciālistu konsultācijas.

Taču mūsu bērniem vēl ir daudz sapņu, kuru piepildīšana viņiem dod ļoti lielu gandarījumu un būtiski uzlabo dzīves kvalitāti, tādēļ mēs esam pateicīgi par jebkuru ziedojumu mūsu biedrībai.

Biedrība Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem ir sabiedriska labuma organizācija, tālab uzņēmumi, kas ziedo līdzekļus, var saņemt valstī paredzētās nodokļu atlaides.

Ziedojumu konts:

Biedrība „Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem”
Reģ. Nr. 40008063822
Adrese: Varžu iela 8, Rīga, LV-1035
Banka: A/S “SEB BANKA" 
Kods: UNLALV2X LV25 UNLA 0050 0013 2280 2 
Aizvērt

Autorizējies