Nekad nepadodies!

ai biedrība varētu sekmīgi darboties, esam ļoti pateicīgi mūsu ziedotājiem un sadarbības partneriem, kuru atbalsts mums ir ļoti nepieciešams un noderīgs. Tieši pateicoties darbības partneru aktivitātei un uzticībai biedrība ir varējusi īstenot tik daudzas savas ieceres un sekmīgi darboties. Liels paldies mūsu draugiem!

 

Sadarbības partneri, kas ar savu produkciju regulāri atbalsta biedrības pasākumus.

Tilde

  

Ilggadējs partneris, kura grāmatvedības un uzņēmumu vadības programmu Jumis Pro biedrība lieto bez maksas.  https://mansjumis.lv/
 

Rīgas Domes Labklājības departaments

         

Ilggadējs sadarbības partneris, ar ko kopā īstenojam dažādus projektus un rehabilitācijas programmas Rīgā dzīvojošiem bērniem ar kustību traucējumiem. www.ld.riga.lv

Rīgas Domes Izglītības, Kultūras un sporta departaments

             

Departaments, ar ko kopā īstenojam jauniešu integrācijas, sportiskās attīstības un izglītības veicināšanas projektus. www.iksd.riga.lv

Sabiedrība integrācijas fonds

  

Nozīmīgs sadarbības partneris, ar kura atbalstu tiek īstenoti vērienīgi integrācijas projekti, kuru ietvaros daudzi biedrības bērni saņem vispusīgu pakalpojumu klāstu, lai nodrošinātu viņu personības sekmīgu attīstību un iekļaušanos sabiedrībā. www.sif.lv

SIA "Ramockas Dzirnavas"

 Ekskursijas finansiālais atbalstītājs.

https://www.rdz.lv/

 

Aizvērt

Autorizējies