Nekad nepadodies!

VASARAS SEMINĀRS: MĒS KOPĀ VARAM VAIRĀK!

Biedrība “Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem” (LBaKT) 2022. gada 21. janvārī noslēdza līgumu Nr. 2022.LV/NVOF/MAC/008/37 ar Sabiedrības integrācijas fondu par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” projekta “Mēs kopā varam vairāk!” īstenošanu.

“Mēs kopā varam vairāk!”

Projekts “Mēs kopā varam vairāk!” tiek īstenots ar mērķi mazināt sociālās atstumtības risku 12 līdz 29 gadus veciem jauniešiem ar invaliditāti, vēršot projekta aktivitātes galvenokārt divos virzienos: 1) aizstāvēt jauniešu ar kustību traucējumiem cilvēktiesību ievērošanu un pārstāvēt viņu intereses, iesaistoties rīcībpolitikas izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesos; 2) ar dažādu aktivitāšu palīdzību veicināt pašu jauniešu spēju integrēties sabiedrībā un pārstāvēt savas intereses.

Aizvērt

Autorizējies