Nekad nepadodies!

“Mēs kopā varam vairāk!”

Biedrība “Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem” no 2022. gada februāra līdz oktobrim realizēja projektu „Mēs kopā varam vairāk”, kas tika īstenots Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” ietvaros (projekta īstenošanas līgums Nr. 2022.LV/NVOF/MAC/008/37).

Lekciju/nodarbību cikls „Es to varu!”

No 19. līdz 31. oktobrim biedrība „Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem” organizē lekciju/nodarbību ciklu „Es to varu!” jauniešiem ar kustību traucējumiem.

UZ VASARU ATSKATOTIES…

Šovasar augustā biedrības „Latvijas Bērniem ar kustību traucējumiem” bērniem un jauniešiem bija lieliska iespēja piedalīties semināros, kuru laikā viņi kopā ar brīvprātīgajiem darbiniekiem un asistentiem nepiespiestā un draudzīgā atmosfērā attīstīja socializēšanās prasmes, gan apgūstot jaunas zināšanas, gan spēlējot dažādas komunikācijas spēles, gan diskutējot par sev aktuālām tēmām ar pieaicinātajiem speciālistiem.

VASARAS SEMINĀRS: MĒS KOPĀ VARAM VAIRĀK!

Biedrība “Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem” (LBaKT) 2022. gada 21. janvārī noslēdza līgumu Nr. 2022.LV/NVOF/MAC/008/37 ar Sabiedrības integrācijas fondu par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” projekta “Mēs kopā varam vairāk!” īstenošanu.

Projekts „Mēs kopā varam vairāk”

Biedrība “Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem” kopš šī gada februāra realizē projektu „Mēs kopā varam vairāk”. Tas tiek īstenots Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” ietvaros (projekta īstenošanas līgums Nr. 2022.LV/NVOF/MAC/008/37).

“Mēs kopā varam vairāk!”

Biedrība “Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem” 2022. gada 21. janvārī noslēdza līgumu Nr. 2022.LV/NVOF/MAC/008/37 ar Sabiedrības integrācijas fondu par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” projekta “Mēs kopā varam vairāk!” īstenošanu.

Aizvērt

Autorizējies