Nekad nepadodies!

VASARAS SEMINĀRS: MĒS KOPĀ VARAM VAIRĀK!

Biedrība “Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem” (LBaKT) 2022. gada 21. janvārī noslēdza līgumu Nr. 2022.LV/NVOF/MAC/008/37 ar Sabiedrības integrācijas fondu par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” projekta “Mēs kopā varam vairāk!” īstenošanu.

Projekta ietvaros augustā Salacgrīvas pagastā Limbažu novadā notiks sociālās integrācijas prasmju attīstības semināri jauniešiem ar invaliditāti -  kustību traucējumiem ar nolūku uzlabot un attīstīt jauniešu sociālās integrācijas un savu interešu aizstāvības prasmes. 

Plānoti trīs semināri, kas notiks nelielās grupās – 10 jaunieši līdzīgā vecumā piecas dienas brīvā un draudzīgā gaisotnē varēs uzlabot un attīstīt socializēšanās prasmes. Jaunieši mācīsies iegūt nepieciešamo informāciju, veidot saistošas prezentācijas un uzstāties auditorijas priekšā, kā arī atpazīt situācijas, kas liecina par diskrimināciju vai vardarbību, un uzzinās, kā rīkoties šādās situācijās. 

Katrā seminārā plānotas šādas aktivitātes: 

  • Lekcijas/nodarbības par tēmām "informācijas ieguve un apstrāde, prezentāciju veidošana"; 

  • Lekcijas/nodarbības par tēmām "runas mākslas pilnveide" un "veiksmīga uzstāšanās auditorijas priekšā”; 

  • Emocionālās un fiziskās atslodzes nodarbības; 

  • Sarunu aplis – komunikācijas veiccināšana dalībnieku, asistentu un brīvprātīgo palīgu kolektīvā ar saskarsmes spēļu palīdzību; 

  • Nodarbība par tēmu “Mana Latvija un es Latvijā” spēles formā, izmantojot biedrības rīcībā esošo galda spēli “Latvijai 100” ar nolūku veicināt dalībnieku piederības sajūtu Latvijai, veicināt vēlmi būt aktīviem sabiedrības locekļiem un tādējādi veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību; 

 

Semināru norises laiks: 

09.08.-13.08. (I seminārs); 

14.08.-18.08. (II seminārs); 

19.08.-23.08. (III seminārs). 

Aicinām pieteikties brīvprātīgos palīgus darbam semināros! 

Projekta īstenošanu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. 

Par LBaKT mājaslapā izvietotās informācijas saturu atbild biedrība “Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem”. 

#NVOfonds2022

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies