Nekad nepadodies!

Valdes sastāvs

 

1.   Ilze Kenne -  valdes priekšsēdētāja

2.   Ineta Stelboviča - valdes priekšsēdētāja vietniece 

3.   Zane Gaile-  valdes locekle 

4.   Līga Barone valdes locekle 

5.   Dace Štroberga valdes locekle 

6.   Andis Grīnbergs valdes loceklis 

7.   Antra Birzgale valdes locekle 

Aizvērt

Autorizējies