Nekad nepadodies!

Biedrība LBaKT Imanta Ziedoņa zālē svinīgā ceremonijā 5.decembrī saņēmusi apbalvojumu Tiesībsarga biroja organizētajā ikgadējā "Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam".

08 / 12 / 2023

Mūs apbalvoja nominācijā Gada Palīgs, bet bijām izvirzīti kopumā pat 4 nominācijās! Paldies mūsu atbalstītājiem un visiem tiem, kas novērtējuši mūsu centienus, un veikumu Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem un viņu ģimenēm. (Foto pielikumā)

Biedrība “Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem” šogad ir kļuvusi par Rīgas domes un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomes locekli.

12 / 10 / 2023

Biedrība “Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem” šogad ir kļuvusi par Rīgas domes un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomes locekli.

VASARAS SEMINĀRI “Paši varam, paši darām!”

08 / 08 / 2023

Nu jau 3.vasaru pēc kārtas jauniešiem ar kustību traucējumiem ir dota iespēja piedalīties sociālās integrācijas prasmju attīstības semināros – pašizaugsmes apmācībās. Katru reizi tajās tiek veltīta īpaša uzmanība kādai no ikdienas dzīves jomām, kuras daudziem šķiet pašsaprotamas, bet var būt liels izaicinājums jauniešiem ar invaliditāti. Mērķis ir uzlabot spējas un prasmes rīkoties dažādās izplatītās sadzīves situācijās un attīstīt pārliecību par savām spējām.

ES projekta radošās darbnīcas Biedrība LBaKT

29 / 07 / 2023

Labdien, cienītās ģimenes! ES projekts piedāvā vecākiem atpūtu un iegūt jaunas prasmes radošajās mākslas darbnīcās jūlija beigās un augustā. Pielikumā radošo darbnīcu aktivitāšu grafiks, tēmas, rotas lietu paraugi iedvesmai un telts fotogrāfija. Nodarbības notiks biedrībā Varžu iela 8 skaistā teltī svaigā gaisā. Iespējams līdzi darboties arī bērniem.

Atskats uz 3. Jūnijā "Varžu ielas Bērnības diena" notikumiem.

07 / 06 / 2023

Rīgā, 03.06. 2023. Varžu ielā 3, Labdarības projekta "Atceries Palīdzēt" ietvaros veiksmīgi notika svētku pasākums - “Varžu ielas Bērnības diena”, bērniem ar kustību traucējumiem

Ielūdzam 3 Jūnijā "Varžu ielas Bērnības diena"

29 / 05 / 2023

​Sadarbībā ar mūsu atbalstītājiem Atceries palīdzēt gatavojamies svinēt svētkus Laipni aicināti pievienoties - 3.jūnijā plkst.10.00 - 16.00 pasākums "Varžu ielas Bērnības diena", Varžu ielā 8, Rīgā.

Projekts “Paši varam, paši darām!”

15 / 02 / 2023

Biedrība “Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem” 2023. gada 25. janvārī noslēdza līgumu Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/084/40 ar Sabiedrības integrācijas fondu par Latvijas valsti budžeta finansētās programmas “NVO fonds” projekta “Paši varām, paši darām!” īstenošanu.

Biedrība saņem apbalvojumu konkursā “Gada balvas cilvēku ar invaliditāti atbalstam”

06 / 12 / 2022

Priecājamies paziņot saviem biedriem un draugiem, ka Biedrības darbs ir atzinīgi novērtēts arī Latvijas mērogā.

Saeima palielina valsts atbalstu strādājošajiem vecāku pabalsta saņēmējiem

20 / 10 / 2022

Vecāku pabalsts līdzšinējo 30 procentu vietā tiks palielināts līdz 50 procentiem no piešķirtā pabalsta apmēra. Grozījumi attieksies uz tiem vecākiem, kuri ir nodarbināti un neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, vai gūst ienākumus kā pašnodarbinātie.

UZ VASARU ATSKATOTIES…

06 / 10 / 2022

Šovasar augustā biedrības „Latvijas Bērniem ar kustību traucējumiem” bērniem un jauniešiem bija lieliska iespēja piedalīties semināros, kuru laikā viņi kopā ar brīvprātīgajiem darbiniekiem un asistentiem nepiespiestā un draudzīgā atmosfērā attīstīja socializēšanās prasmes, gan apgūstot jaunas zināšanas, gan spēlējot dažādas komunikācijas spēles, gan diskutējot par sev aktuālām tēmām ar pieaicinātajiem speciālistiem.

LM: Paredzēts pilnveidot minimālo ienākumu sliekšņa noteikšanu un pārskatīšanas regularitāti

16 / 09 / 2022

Tiesībsargs Juris Jansons ir aicinājis valdību pārskatīt minimālo ienākumu līmeņus attiecībā uz garantēto minimālo ienākumu (GMI) un valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu. Labklājības ministrija (LM) norāda, ka ir jau izstrādāti priekšlikumi normatīvajos aktos minimālo ienākumu līmeņa noteikšanas pilnveidošanai un pārskatīšanas regularitātei.

Biedrība “Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” priecājas paziņot labus jaunumus!

10 / 09 / 2022

Ir izdevies sekmīgi iekustināt mūsu Biedrības problēmjautājumu par sociālajām stipendijām arī studentiem ar 1.un 2.invaliditātes grupu.  2022. gada 6. septembrī Ministru kabinetā pieņemtas izmaiņas 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām", kas papildina sociālo stipendiju "Studētgods" saņēmēju loku līdztekus daudzbērnu ģimeņu studentiem, tajā iekļaujot divas jaunas kategorijas: studējošos – bāreņus un bez vecāku apgādības palikušos bērnus, kā arī studējošos ar I un II grupas invaliditāti.  Noteikumi nosaka stipendijas piešķiršanas nosacījumus, tās apmēru un piešķiršanas kārtību. Lai pieteiktos stipendijai, šo sociālo grupu studentiem jābūt imatrikulētiem 1.kursā koledžas un bakalaura līmeņa programmās pilna laika klātienē valsts un privātajās augstskolās un koledžās. Pieteikties var arī tad, ja studējošais atjaunojas studijām 2022. gada rudens semestrī pēc studiju pārtraukuma koledžas un bakalaura līmeņa programmās pilna laika klātienē. Šoruden stipendijai var pieteikties arī 2.kursā studējošie – tajā skaitā arī tie, kuri stipendiju saņēma jau 1. kursā, ja vidējā svērtā atzīme iepriekšējā semestrī ir “6” un augstāka. Stipendiju varēs saņemt students, kas ir Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis; līdz 25 gadus vecs (ieskaitot); studē pilna laika klātienē un nav studiju pārtraukumā; iestājoties augstākās izglītības iestādē, centralizēto eksāmenu rezultāti procentuālajā novērtējumā nav zemāki par 30 % matemātikā un par 40 % latviešu valodā, bet, ja centralizētie eksāmeni nav kārtoti vai kārtots tikai viens centralizētais eksāmens, – mācību priekšmetu vidējā atzīme vidējās izglītības dokumentā nav zemāka par sešām ballēm; studiju laikā augstākās izglītības iestādē ir sekmīgs, bez akadēmiskajiem parādiem, un vidējā svērtā atzīme iepriekšējā semestrī vai iepriekšējā studiju gada (kursa) posmā no visiem semestrī vai studiju gadā (kursā) paredzētajiem studiju kursiem nav zemāka par sešām ballēm. Sociālās stipendijas "Studētgods" apmērs ir 160 euro mēnesī 10 mēnešus gadā. Stipendiju "Studētgods" izmaksā reizi mēnesī (līdz mēneša pēdējai dienai), pārskaitot to uz studējošā pieteikumā norādīto norēķinu kontu Latvijā reģistrētā kredītiestādē. Stipendiju par septembri un februāri var izmaksāt nākamajā mēnesī. Sociālo stipendiju "Studētgods" neizmaksā studiju pārtraukuma laikā, bet izmaksā studiju mobilitātes laikā. Sociālo stipendiju "Studētgods" piešķir studijām vienā augstākās izglītības iestādē un vienā studiju programmā. Lūdzu skatīt pilnu noteikumu tekstu šeit: https://likumi.lv/ta/id/335323-grozijumi-ministru-kabineta-2004-gada-24-augusta-noteikumos-nr-740-noteikumi-par-stipendijam Pieteikties stipendijas saņemšanai var šeit - https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP223/Apraksts

Projekts „Mēs kopā varam vairāk”

06 / 06 / 2022

Biedrība “Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem” kopš šī gada februāra realizē projektu „Mēs kopā varam vairāk”. Tas tiek īstenots Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” ietvaros (projekta īstenošanas līgums Nr. 2022.LV/NVOF/MAC/008/37).

Priekšlikums LR Saeimas deputātiem, LR prezidentam god. Levita kungam.

15 / 11 / 2021

Atkārtoti vēršamies ar lūgumu pie LR Saeimas deputātiem, LR prezidentam god. Levita kunga, LR Saeimas Izglītības kultūras un zinātnes komisijas, par valsts finansiālu atbalstu sociāli maz aizsargātām studentu grupām – studentiem ar invaliditāti kopš bērnības un studentiem-bāreņiem.

Par iesnieguma virzību "Par valsts atbalstu studentiem ar invaliditāti no bērnības un bāreņiem".

26 / 08 / 2021

Valsts kancelejā 2021. gada 18. augustā saņemts biedrības “Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” iesniegums un reģistrēts ar Nr. 2021-DOC-2022.

Vēstule iesniegta Latvijas valsts lēmējinstitūcijām "Par valsts atbalstu studentiem ar invaliditāti no bērnības un bāreņiem"

17 / 08 / 2021

Vēršam Jūsu uzmanību uz situāciju augstākās izglītības ieguvē studentiem ar invaliditāti kopš bērnības un studentiem-bāreņiem. Neraugoties uz augstākās izglītības sistēmā ieguldītajiem ievērojamajiem finanšu līdzekļiem, joprojām augstskolu durvis jauniešiem ar invaliditāti un bāreņiem atveras ļoti negribīgi.

Individuālās sociālās rehabilitācijas programmas nodrošināšana pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras turpina iegūt izglītību

08 / 08 / 2021

Biedrība “Latvijas bērniem ar Kustību Traucējumiem” (LBaKT), sadarbībā ar Rīgas Labklājības departamentu un Rīgas Sociālo dienestu no 2021. gada 1. aprīļa uzsākusi īstenot eksperimentālu uz pieredzi un vajadzībām sabiedrībā balstītu inovatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jauniešiem ar invaliditāti funkcionāliem traucējumiem pēc 18 gadiem: “Individuālās sociālās rehabilitācijas programmas nodrošināšana pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras turpina iegūt izglītību”

VASARAS SEMINĀRS: “BŪŠU REDZAMS, BŪŠU DZIRDAMS”

01 / 08 / 2021

Biedrība “Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem” projekta “Būšu redzams, būšu dzirdams” ietvaros š.g. jūlijā rīkoja trīs sociālo prasmju attīstības seminārus, lai veicinātu jauniešu ar kustību traucējumiem sociālās iemaņas un iekļaušanos sabiedrībā.

Situācija Latvijā augstākās izglītības ieguvē studentiem ar invaliditāti kopš bērnības.

30 / 04 / 2021

​Biedrība “Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” turpinās diskusiju ar Saeimas frakcijām, deputātiem, valsts prezidentu, politiķiem, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, biedrības mērķauditoriju, un plašāku sabiedrību par valsts budžeta līdzekļu finansiālu atbalstu jauniešu ar invaliditāti no bērnības augstākās izglītības ieguves procesā.

Cilvēkiem ar invaliditāti valsts sniedz ne tikai finansiālu atbalstu

14 / 06 / 2020

Cilvēkam, kuram dažādu apstākļu dēļ ir ilgstoši vai nepārejoši ļoti smagi, smagi vai mērenas pakāpes funkcionēšanas ierobežojumi, kas ietekmē viņa garīgās, fiziskās spējas, pašaprūpi un iekļaušanos sabiedrībā, valsts nosaka invaliditāti. Šādiem cilvēkiem, atkarībā no veselības stāvokļa un funkcionēšanas ierobežojumu pakāpes, tiek noteikta I, II vai III invaliditātes grupa. Valsts viņiem piešķir invaliditātes pensiju, kuras apmērs ir atkarīgs no noteiktās invaliditātes grupas smaguma un veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām.

Projekts “Tehnoloģijas palīdz iekļauties!”

05 / 04 / 2020

2020. gada martā uzsākts īstenot inovatīvs multidisciplinārs sociālās rehabilitācijas, integrācijas projekts jauniešiem ar invaliditāti - kustību traucējumiem “Tehnoloģijas palīdz iekļauties!”

2020. gada martā uzsākts īstenot projekts “Soli pa solim uz kvalitatīvāku dzīvi!”

05 / 04 / 2020

Projekta mērķis-jauniešiem ar invaliditāti-kustību traucējumiem, kas pēc 18 gadiem turpina izglītoties, nodrošināt inovatīvu sociālās rehabilitācijas programmu. Pēc pilngadības sasniegšanas valsts un pašvaldības vairs nenodrošina soc. reh. atbalsta programmas. Tas saistīts ar esošās situācijas neizpratni no valsts un pašvaldību puses, kā arī finansējuma trūkumu. Tika aptaujāti jaunieši un viņu ģimenes locekļi. Pamatojoties uz aptaujas rezultātiem, tika izstrādāta multidisciplināra soc. reh. programma.

Aizvērt

Autorizējies