Nekad nepadodies!

Priekšlikums LR Saeimas deputātiem, LR prezidentam god. Levita kungam.

15 / 11 / 2021

Atkārtoti vēršamies ar lūgumu pie LR Saeimas deputātiem, LR prezidentam god. Levita kunga, LR Saeimas Izglītības kultūras un zinātnes komisijas, par valsts finansiālu atbalstu sociāli maz aizsargātām studentu grupām – studentiem ar invaliditāti kopš bērnības un studentiem-bāreņiem.

Par iesnieguma virzību "Par valsts atbalstu studentiem ar invaliditāti no bērnības un bāreņiem".

26 / 08 / 2021

Valsts kancelejā 2021. gada 18. augustā saņemts biedrības “Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” iesniegums un reģistrēts ar Nr. 2021-DOC-2022.

Vēstule iesniegta Latvijas valsts lēmējinstitūcijām "Par valsts atbalstu studentiem ar invaliditāti no bērnības un bāreņiem"

17 / 08 / 2021

Vēršam Jūsu uzmanību uz situāciju augstākās izglītības ieguvē studentiem ar invaliditāti kopš bērnības un studentiem-bāreņiem. Neraugoties uz augstākās izglītības sistēmā ieguldītajiem ievērojamajiem finanšu līdzekļiem, joprojām augstskolu durvis jauniešiem ar invaliditāti un bāreņiem atveras ļoti negribīgi.

Individuālās sociālās rehabilitācijas programmas nodrošināšana pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras turpina iegūt izglītību

08 / 08 / 2021

Biedrība “Latvijas bērniem ar Kustību Traucējumiem” (LBaKT), sadarbībā ar Rīgas Labklājības departamentu un Rīgas Sociālo dienestu no 2021. gada 1. aprīļa uzsākusi īstenot eksperimentālu uz pieredzi un vajadzībām sabiedrībā balstītu inovatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jauniešiem ar invaliditāti funkcionāliem traucējumiem pēc 18 gadiem: “Individuālās sociālās rehabilitācijas programmas nodrošināšana pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras turpina iegūt izglītību”

VASARAS SEMINĀRS: “BŪŠU REDZAMS, BŪŠU DZIRDAMS”

01 / 08 / 2021

Biedrība “Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem” projekta “Būšu redzams, būšu dzirdams” ietvaros š.g. jūlijā rīkoja trīs sociālo prasmju attīstības seminārus, lai veicinātu jauniešu ar kustību traucējumiem sociālās iemaņas un iekļaušanos sabiedrībā.

Situācija Latvijā augstākās izglītības ieguvē studentiem ar invaliditāti kopš bērnības.

30 / 04 / 2021

​Biedrība “Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” turpinās diskusiju ar Saeimas frakcijām, deputātiem, valsts prezidentu, politiķiem, Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, biedrības mērķauditoriju, un plašāku sabiedrību par valsts budžeta līdzekļu finansiālu atbalstu jauniešu ar invaliditāti no bērnības augstākās izglītības ieguves procesā.

Cilvēkiem ar invaliditāti valsts sniedz ne tikai finansiālu atbalstu

14 / 06 / 2020

Cilvēkam, kuram dažādu apstākļu dēļ ir ilgstoši vai nepārejoši ļoti smagi, smagi vai mērenas pakāpes funkcionēšanas ierobežojumi, kas ietekmē viņa garīgās, fiziskās spējas, pašaprūpi un iekļaušanos sabiedrībā, valsts nosaka invaliditāti. Šādiem cilvēkiem, atkarībā no veselības stāvokļa un funkcionēšanas ierobežojumu pakāpes, tiek noteikta I, II vai III invaliditātes grupa. Valsts viņiem piešķir invaliditātes pensiju, kuras apmērs ir atkarīgs no noteiktās invaliditātes grupas smaguma un veiktajām sociālās apdrošināšanas iemaksām.

Projekts “Tehnoloģijas palīdz iekļauties!”

05 / 04 / 2020

2020. gada martā uzsākts īstenot inovatīvs multidisciplinārs sociālās rehabilitācijas, integrācijas projekts jauniešiem ar invaliditāti - kustību traucējumiem “Tehnoloģijas palīdz iekļauties!”

2020. gada martā uzsākts īstenot projekts “Soli pa solim uz kvalitatīvāku dzīvi!”

05 / 04 / 2020

Projekta mērķis-jauniešiem ar invaliditāti-kustību traucējumiem, kas pēc 18 gadiem turpina izglītoties, nodrošināt inovatīvu sociālās rehabilitācijas programmu. Pēc pilngadības sasniegšanas valsts un pašvaldības vairs nenodrošina soc. reh. atbalsta programmas. Tas saistīts ar esošās situācijas neizpratni no valsts un pašvaldību puses, kā arī finansējuma trūkumu. Tika aptaujāti jaunieši un viņu ģimenes locekļi. Pamatojoties uz aptaujas rezultātiem, tika izstrādāta multidisciplināra soc. reh. programma.

Aizvērt

Autorizējies