Nekad nepadodies!

Projekts „Mēs kopā varam vairāk”

06 / 06 / 2022

Biedrība “Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem” kopš šī gada februāra realizē projektu „Mēs kopā varam vairāk”. Tas tiek īstenots Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” ietvaros (projekta īstenošanas līgums Nr. 2022.LV/NVOF/MAC/008/37).

Projekta aktivitātes tiek vērstas galvenokārt divos virzienos: 1) aizstāvēt jauniešu ar kustību traucējumiem cilvēktiesību ievērošanu un pārstāvēt viņu intereses, iesaistoties rīcībpolitikas izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesos; 2) ar dažādu aktivitāšu palīdzību veicināt pašu jauniešu spēju integrēties sabiedrībā un pārstāvēt savas intereses. 

Pārstāvot jauniešu ar kustību traucējumiem intereses, kā viena no nozīmīgākajām ir jāmin biedrības aktīvā darbība, lai panāktu sociālo stipendiju piešķiršanu jauniešiem ar invaliditāti (kustību traucējumiem), kas studē pilna laika klātienes programmā koledžā vai augstskolā. 

Savukārt, veicinot jauniešu ar kustību traucējumiem spēju integrēties sabiedrībā un pārstāvēt savas intereses, projekta ietvaros tiek organizēts vasaras seminārs, kurā jaunieši izglītosies gan prezentāciju veidošanā, gan publiskā runas mākslā, gan arī uzzinās, kā atpazīt diskrimināciju vai vardarbību ikdienas komunikācijā. 

Lai palīdzētu projektā iesaistītajiem dalībniekiem izprast, kas tieši ir galvenie šķēršļi, kas neļauj būt pārliecinātiem par sevi un aktīvi integrēties apkārtējā sabiedrībā, 2022. gada rudenī tiks organizēts lekciju/praktisko nodarbību cikls – pašizaugsmes apmācības, kurās jauniešiem tiks sniegti arī efektīvi praktiski paņēmieni pašapziņas un pašpārliecības attīstīšanai. 

 

Projekta īstenošanu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.  

Par mājaslapā www.kustibutraucejumi.lv izvietotās informācijas saturu atbild biedrība “Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem”.

#NVOfonds2022 

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies