Nekad nepadodies!

Uzsākam projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar kustību traucējumiem un to ģimenēm” īstenošanu

03 / 03 / 2019

 

Projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar kustību traucējumiem un to ģimenēm” īstenošanas aktualitātes.

Biedrība “Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” 2019. gada 6. februārī noslēdza līgumu Nr. 9.2.2.3/18/A/009 ar Centrālo finansēšanas un līgumu aģentūru par projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar kustību traucējumiem un to ģimenēm” īstenošanu ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.

2019. gada martā un aprīlī izvērtēti 50 bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kas pieteicās atbalsta saņemšanai un speciālistu komanda sastādījusi to atbalsta plānus visiem bērniem un to vecākiem.

Jau 2019. gada martā uzsākta sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana bērniem ar kustību traucējumiem, t.i., notiek fizioterapijas nodarbības, Biofeedback nodarbības, ergoterapijas konsultācijas / nodarbības, psihologa konsultācijas, savukārt no aprīļa bērni piedalās hidroterapijas nodarbībās un spēļu terapijas nodarbībās, bet maijā notikušas pirmās masāžas.

Vecāki 2019. gada martā sāka individuālo darbu ar psihologu, bet maijā vecākiem bija iespēja piedalīties sociālā darbinieka organizētā nodarbībā. Tāpat maijā biedrības fizioterapeiti aicināja vecākus uz vingrošanas/ nūjošanas grupu nodarbībām dažādās vietās Rīgā, savukārt 2019. gada augustā vecāki tiek aicināti uz vingrošanas nodarbībām biedrības Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem pagalmā Varžu ielā 8 otrdienās un ceturtdienās 19:30- 20:30, savukārt 24. augustā plānots kopīgs nūjošanas pārgājiens vasaras nogalē, lai izkustētos svaigā gaisā un sakopotu spēkus jaunajai skolas sezonai.

Projektā plānotas arī speciālistu apmācības, līdz ar to 08.03.2019. biedrības fizioterapeite Līva Miķelsone uzsāka apmācības Bālinta grupā pie Dr. Daces Krūmiņas, ko organizē SIA "RSU psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnika".

2019. gada martā biedrība Latvijas Bērniem ar kustību traucējumiem iegādājās jaunu Biofeedback iekārtu un tai nepieciešamo aprīkojumu, lai Biofeedback nodarbībās varētu piedalīties lielāks bērnu skaits.

2019. gada 14. jūnijā iesniegta pirmā projekta atskaite, kas 03.07.2019. apstiprināta un biedrība saņēmusi attiecīgo Eiropas Sociālā fonda finansējumu. Savukārt 24.07.2019. biedrības telpās tika sagaidīta projekta pārbaude, kas noslēgusies ar pozitīvu rezultātu.

Projekta mērķis paredz palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību 50 bērniem ar kustību traucējumiem un to ģimenēm, lai ar katram bērnam individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu pilnveidotu viņa sociālās prasmes un uzlabotu funkcionālās spējas, kā arī nodrošinātu nepieciešamo atbalstu to ģimenēm. Projekta plānotās attiecināmās izmaksas – 141615.77 EUR, no tā 85% jeb 120 373,41 EUR Eiropas Sociālā fonda finansējums un 15% valsts finansējums.

Plašāku informāciju par projektu sniegs:

Ilze Kenne, tālrunis: 67579798,

e-pasts:  ilzekenne@e-apollo.lv, ilze.kenne@kustibutraucejumi.lv 

Uzsākam projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar kustību traucējumiem un to ģimenēm”  īstenošanu 

Biedrība “Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” 2019. gada 6. februārī noslēgusi līgumu Nr. 9.2.2.3/18/A/009 ar Centrālo finansēšanas un līgumu aģentūru par projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar kustību traucējumiem un to ģimenēm” īstenošanu ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu. 

Projekta īstenošanas laiks ir no 2019. gada 1. marta līdz 2020. gada 31. augustam. 

Projekta mērķis paredz palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību 50 bērniem ar kustību traucējumiem un to ģimenēm, lai ar katram bērnam individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu pilnveidotu viņa sociālās prasmes un uzlabotu funkcionālās spējas, kā arī nodrošinātu nepieciešamo atbalstu to ģimenēm.  

Mērķa grupa – 50 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un 50 to likumiskie pārstāvji - vecāki.  

Projekta īstenošanas vieta – Rīga, Varžu iela 3. 

Projekta darbības paredz bērnu izvērtēšanu un pakalpojumu plānu izstrādi, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu bērniem ar kustību traucējumiem un to vecākiem, nodrošinot: 

  • individuālās fizioterapijas, Biofeedback, ergoterapijas un psiholoģijas nodarbības, 

  • kā arī grupu hidroterapijas nodarbības baseinā un spēļu terapijas nodarbības, 

  • masāžas bērniem, 

  • individuālās psihologa konsultācijas vecākiem, 

  • grupu fizioterapijas nodarbības, ergoterapeita, psihologa un sociālā darbinieka konsultācijas vecākiem, 

  • 2 dienu intensīvu semināru vecākiem ar vismaz 12 speciālistu nodarbībām / konsultācijām. 

 

Tāpat projektā paredzētas speciālistu apmācības un materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde, projekta vadība un publicitātes pasākumi.  

Plānotie rezultāti – nodrošināts atbalsts 50 bērniem un to ģimenes locekļiem, nodrošināta aprīkojuma iegāde un speciālistu apmācības, notikuši 2 informatīvie pasākumi. 

Projekta plānotās attiecināmās izmaksas – 141615.77 EUR, no tā 85% jeb 120 373,41 EUR Eiropas Sociālā fonda finansējums un 15% valsts finansējums. Plānotais projekta ilgums - 18 mēneši, kuru laikā paredzēts 12 mēnešu atbalsts vienam bērnam un tā ģimenei. 

Plašāku informāciju par projektu sniegs: Ilze Kenne, tālrunis: 67579798, e-pasts: ilzekenne@e-apollo.lv, ilze.kenne@kustibutraucejumi.lv 

 Projekta ievadsemināra materiāli 01.03.2019

Prezentācija 1

Prezentācija 2

Prezentācija 3

Prezentācija 4

 

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies