Nekad nepadodies!

2020. gada martā uzsākts īstenot projekts “Soli pa solim uz kvalitatīvāku dzīvi!”

05 / 04 / 2020

Projekta mērķis-jauniešiem ar invaliditāti-kustību traucējumiem, kas pēc 18 gadiem turpina izglītoties, nodrošināt inovatīvu sociālās rehabilitācijas programmu. Pēc pilngadības sasniegšanas valsts un pašvaldības vairs nenodrošina soc. reh. atbalsta programmas. Tas saistīts ar esošās situācijas neizpratni no valsts un pašvaldību puses, kā arī finansējuma trūkumu. Tika aptaujāti jaunieši un viņu ģimenes locekļi. Pamatojoties uz aptaujas rezultātiem, tika izstrādāta multidisciplināra soc. reh. programma.

Biedrības veiktās aptaujas liecina–tieši nespēja izprast un vadīt savu ķermeni ir daudzu psiholoģisku kompleksu cēlonis, ar to tiek attaisnotas neveiksmes un neizdošanās, dibinot sociālos kontaktus, mācoties, studējot, meklējot darba iespējas. Lai paplašinātu zināšanas, prasmes par sava ķermeņa funkcionālajām spējām un iespējām tās pilnveidot, nostiprinātu jauniešos pārliecību par sevi, tiks nodrošināta inovatīva soc. reh. programma, kas mācīs pārvaldīt ķermeni, apgūstot jaunas zināšanas un prasmes. Psiholoģiski viens no grūtākajiem procesiem jaunietim ar invaliditāti-kustību traucējumiem ir sava ķermeņa apzināšanās, pieņemšana, tā resursu izvērtēšana un prasme tos pilnībā izmantot, pilnveidot. Iegūtās zināšanas par ķermeņa funkcionālo darbību mainīs jauniešu attieksmi pret savu ķermeni un nodrošinās indivīda sociālās integrācijas procesa izaugsmi, un ilgtermiņā, veicinās sabiedrības saliedētības procesu, jauniešu veiksmīgāku iekļaušanos vispārējās izglītības sistēmā un darba tirgū.    
Projektā izvēlētais risinājums paredz inovatīvas 10 mēnešu sociālās rehabilitācijas programmas nodrošināšanu jauniešiem ar invaliditāti–kustību traucējumiem, kas atbilstoši veiktajiem mērķa grupas aptaujas rezultātiem katram nodrošina konsultācijas/nodarbības pēc individuāli sastādīta plāna, kur speciālistu darba grupa nosaka nodarbību veidu un saturu katram dalībniekam, gan kombinētu, gan individuālu konsultāciju un nodarbību veidā:
1. 2 ārsta rehabilitologa un speciālistu darba grupas konsultācijas
2. 20 ārstnieciskās vingrošanas nodarbības,
3. 20 vingrošanas nodarbības ar biofeedback tehnoloģiju,
4. 20 plecu daļas un muguras masāžas, lai nodrošinātu saspringuma mazināšanos
5. 5 dienu sociālo un funkcionālo prasmju un iemaņu apguves seminārs:
• 5 Jogas vingrošanas nodarbības,
• 4 hidroterapijas nodarbības,
• 5 Sociālo zinību prasmju lekcijas nodarbības vai psihologa nodarbības,
• 5 nodarbības radošajās darbnīcās,
kas maksimāli atbilst jaunieša individuālajām spējām un vajadzībām no sociālā un funkcionālā aspekta.
Nodarbības notiek biedrības telpās-ārstnieciskās vingrošanas, biofeedback nodarbības tiek filmētas, lai nodrošinātu jauniešiem iespēju saņemt ierakstu tālākam patstāvīgam darbam, bet seminārs notiks Sporta kompleksā “ĶEIZARMEŽS” Rīgā, lai veicinātu sociālo prasmju un patstāvīgas dzīves iemaņas.
Projekta finansējuma līguma Nr.7.5./LVM/20/19
Projekta vadītāja: Ilze Kenne tālrunis 29460606

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies