Nekad nepadodies!

Biedrība “Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem” šogad ir kļuvusi par Rīgas domes un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomes locekli.

12 / 10 / 2023

Biedrība “Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem” šogad ir kļuvusi par Rīgas domes un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomes locekli.

Memoranda padomes mērķis ir aizstāvēt sabiedrības intereses nozīmīgu aktualitāšu un nākotnes plānu izstrādē un ieviešanā pašvaldībā, veicināt efektīvu sabiedrības līdzdalību pašvaldībā un līdzdarboties lēmumu, kuri attiecas uz visu nevalstisko organizāciju sektora darbību, izstrādē un īstenošanā.


Padomes sastāvā darbojas Rīgas domes priekšsēdētājs, septiņi Rīgas domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji un deviņi Sadarbības Memorandu parakstījušo NVO pārstāvji, kuri tiek ievēlēti konkursa kārtībā uz diviem gadiem saskaņā ar nolikumu.


Memoranda padomes locekļiem kā deleģētajiem pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties dažādos pašvaldības politikas plānošanas un lēmumu pieņemšanas mehānismos, tādējādi biedrībai „Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem” tās valdes priekšsēdētājas Ilzes Kennes personā ir iespēja šo svarīgo lēmumu pieņemšanas procesā pārstāvēt biedrības biedru intereses.


Biedrības biedru un to ģimeņu interešu pārstāvība, iesaistoties rīcībpolitikas izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesos, ir viens no svarīgākajiem biedrības mērķiem un uzdevumiem, tādēļ esam īpaši gandarīti par to, ka biedrība ievēlēta šajā padomē un varēs aktīvi darboties līdz ar tādām organizācijām kā Vides aizsardzības klubs, Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācija, Latvijas Radošo savienību padome un citām.

Šī publikācija sagatavota projekta “Paši varām, paši darām!” (īstenošanas līguma Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/084/40) ietvaros.
Projekta īstenošanu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par LBaKT sociālajos tīklos izvietotās informācijas saturu atbild biedrība “Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem”.

#SIF_NVOFonds 

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies