Nekad nepadodies!

Projekts “Paši varam, paši darām!”

15 / 02 / 2023

Biedrība “Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem” 2023. gada 25. janvārī noslēdza līgumu Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/084/40 ar Sabiedrības integrācijas fondu par Latvijas valsti budžeta finansētās programmas “NVO fonds” projekta “Paši varām, paši darām!” īstenošanu.

Projekts “Paši varam, paši darām!”, kas norisināsies no 2023. gada februāra līdz oktobrim, tiek īstenots ar mērķi mazināt sociālās atstumtības risku jauniešiem ar invaliditāti vecumā no 12 līdz 29 gadiem. 

Mērķa sasniegšanai biedrība darbojas vairākos virzienos – pārstāv jauniešu intereses un cīnās par viņu cilvēktiesību ievērošanu, iesaistoties rīcībpolitikas izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī realizē aktivitātes, kuras veicina pašu jauniešu spēju integrēties sabiedrībā un pārstāvēt savas intereses. 

Projektā plānotās aktivitātes ietver jauniešu ar kustību traucējumiem interešu aizstāvību valsts un pašvaldības institūcijās, sekojot tam, lai jaunizstrādātie normatīvie akti nebūtu pretrunā ar šo jauniešu interesēm un tiesībām, kā arī iniciējot esošo normatīvo aktu pilnveidošanu. Biedrība regulāri informē jauniešus un viņu ģimenes par saistošām aktualitātēm likumdošanā, publicējot informāciju biedrības sociālajos tīklos. 

Projekta ietvaros tiks organizēti vairāki sociālo prasmju attīstības semināri, kuros paredzēts īstenot dažādas sociālās prasmes attīstošas aktivitātes ar nolūku uzlabot jauniešu spējas un prasmes adekvāti rīkoties dažādās izplatītās sadzīves situācijās un tādējādi veicinot viņu pašapziņas celšanos un attīstot pārliecību par savām spējām.  

Lai veicinātu brīvprātīgā darba popularizēšanu un sabiedrības iesaisti biedrības aktivitātēs, sociālo prasmju attīstības semināru īstenošanā līdz ar speciālistiem tiks piesaistīti arī brīvprātīgie darbinieki.  

Projekta īstenošanu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.  

Par LBaKT sociālajos tīklos izvietotās informācijas saturu atbild biedrība “Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem”. 

 

#SIF_NVOFonds 

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies