Nekad nepadodies!

Biedrība saņem apbalvojumu konkursā “Gada balvas cilvēku ar invaliditāti atbalstam”

06 / 12 / 2022

Priecājamies paziņot saviem biedriem un draugiem, ka Biedrības darbs ir atzinīgi novērtēts arī Latvijas mērogā.

Ir saņemta atzinība Tiesībsarga biroja rīkotajā konkursā "Gada balvas cilvēku ar invaliditāti atbalstam", kurā šogad bija pieteikts rekordliels to cilvēku, organizāciju un uzņēmumu skaits, kas aktīvi atbalstījuši cilvēkus ar invaliditāti. Konkursa balvas tiek piešķirtas par aktivitātēm, kas ir uzsāktas vai īstenotas laika posmā no 2021. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. augustam.
Biedrība tika apbalvota par jauna risinājuma modeļa izstrādi, aizstāvēšanu finansējuma piešķiršanai un ieviešanu attiecībā uz individuālās sociālās rehabilitācijas programmas nodrošināšanu pilngadīgām personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras turpina iegūt izglītību.
3. decembrī - Starptautiskajā cilvēku ar invaliditāti dienā - Tiesībsarga birojs sadarbībā ar "Invalīdu un viņu draugu apvienību Apeirons" organizēja svinīgu pasākumu balvu pasniegšanai Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Biedrības vadītāja Ilze Kenne no Valsts prezidenta kundzes Andras Levites rokām saņēma atzinības balvu kategorijā “Kolektīvs sniegums” par jaunām iniciatīvām vai radošu rīcību, pārstāvot cilvēkus ar invaliditāti, viņu tiesības un intereses, nominācija “Uzdrīkstēšanās”.

Atzinības raksts

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies