Nekad nepadodies!

Uzsākam projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar kustību traucējumiem un to ģimenēm III” īstenošanu

16 / 02 / 2023

02-16-2023

Biedrība “Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” 2023. gada 2. janvārī noslēgusi līgumu Nr. 9.2.2.3/22/A/022 ar Centrālo finansēšanas un līgumu aģentūru par projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar kustību traucējumiem un to ģimenēm” īstenošanu ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.

Projekta īstenošanas laiks ir no 2023. gada 02. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim. 

Projekta mērķis paredz palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību 50 bērniem ar kustību traucējumiem un to ģimenēm, lai ar katram bērnam individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu pilnveidotu viņa sociālās prasmes un uzlabotu funkcionālās spējas, kā arī nodrošinātu nepieciešamo atbalstu to ģimenēm.  

Mērķa grupa – 50 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un 50 to likumiskie pārstāvji - vecāki.  

Projekta īstenošanas vieta – Rīga, Varžu iela 3. 

Projekta darbības paredz bērnu izvērtēšanu un pakalpojumu plānu izstrādi, sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu bērniem ar kustību traucējumiem un to vecākiem, nodrošinot: 

- individuālās fizioterapijas, Biofeedback, ergoterapijas nodarbības; 

- individuālas psihologa nodarbības;  

- grupu hidroterapijas nodarbības baseinā;  

- spēļu terapijas grupā nodarbības jaunāka vecuma bērniem; 

- vizuālās plastiskās mākslas nodarbības;  

- masāžas bērniem;  

- masāžas vecākiem; 

- radošās nodarbības vecāku grupām. 

Tāpat projektā paredzētas speciālistu apmācības un materiāltehniskā nodrošinājuma iegāde, projekta vadība un publicitātes pasākumi.  

Plānotie rezultāti – nodrošināts atbalsts 50 bērniem un to ģimenes locekļiem, nodrošināta aprīkojuma iegāde un speciālistu apmācības, notikuši 2 informatīvie pasākumi. 

Projekta plānotās attiecināmās izmaksas – 206’744,44 EUR, no tā 85% jeb 175’732,77 EUR Eiropas Sociālā fonda finansējums un 15% valsts finansējums. Plānotais projekta ilgums - 12 mēneši, kuru laikā paredzēts atbalsts vienam bērnam un tā ģimenei. 

Plašāku informāciju par projektu sniegs:  

Biedrība “Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem”, Valdes priekšsēdētāja - Ilze Kenne, tālrunis: 29460606, e-pasts: ilzekenne@e-apollo.lv, ilze.kenne@kustibutraucejumi.lv 

 

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies