Nekad nepadodies!

No 2021. gada 1. jūlija stājušās spēkā izmaiņas Invaliditātes likumā.

22 / 07 / 2021

#NVOfonds2021 

Jaunās izmaiņas paredz citādus nosacījumus asistenta pakalpojumu piešķiršanai cilvēkiem ar invaliditāti. 

Svarīgākais: 

  • No 1. jūlija ir  vienkāršota atskaitīšanās kārtība par asistenta pakalpojumu un tiek piešķirts konstants stundu apjoms mēnesī, ko cilvēks, kas saņem asistenta pakalpojumu, varēs izmantot pēc saviem ieskatiem. 

  • Pilngadīgām personām asistenta piešķiršanai un stundu skaita noteikšanai būs jāizmanto vienota anketa. 

  • No 1. jūlija tiek ieviesti divi jauni pakalpojumi bērniem – pavadonis bērniem, kuriem nav nepieciešama īpaša kopšana, bet ir nepieciešams atbalsts, lai pārvietotos ārpus mājokļa, un aprūpe bērniem, kuriem ir nepieciešama īpaša kopšana. 

Izmaiņas pārskatāmi atspoguļotas Latvijas Republikas Labklājības ministrijas sagatavotajā infografikā. 

Šī publikācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda
finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par
informācijas saturu atbild biedrība “Latvijas bērniem ar kustību
traucējumiem”.

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies