Nekad nepadodies!

No 1. janvāra tiek paaugstināti minimālo ienākumu sliekšņu apmēri. Tie attiecas uz valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem, minimālo vecuma, invaliditātes un apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmējiem, sociālās palīdzības pašvaldībā saņēmējiem, kā arī bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kas sasnieguši pilngadību.

28 / 12 / 2023

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies