Nekad nepadodies!

Vēstule iesniegta Latvijas valsts lēmējinstitūcijām "Par valsts atbalstu studentiem ar invaliditāti no bērnības un bāreņiem"

17 / 08 / 2021

Vēršam Jūsu uzmanību uz situāciju augstākās izglītības ieguvē studentiem ar invaliditāti kopš bērnības un studentiem-bāreņiem. Neraugoties uz augstākās izglītības sistēmā ieguldītajiem ievērojamajiem finanšu līdzekļiem, joprojām augstskolu durvis jauniešiem ar invaliditāti un bāreņiem atveras ļoti negribīgi.

Nospiest, lai izlasītu vēstuli.

Nospiest, lai izlasītu vēstules saņemšanas paziņojumu.

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies