Nekad nepadodies!

Projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar kustību traucējumiem un to ģimenēm II” īstenošanas noslēgums 2022. gada februārī

02 / 03 / 2022

2022. gada februārī tiek pabeigta projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana bērniem ar kustību traucējumiem un to ģimenēm II” īstenošana un pabeigts atbalsts projektā iesaistītajiem bērniem un to vecākiem.

Līdztekus ierastajiem pakalpojumiem, februārī vecākiem bija iespēja piedalīties vairākās nodarbībās / lekcijās, ko tiešsaistē nodrošināja projekta speciālisti:
⦁ 9. februārī fizioterapeites Mg. Līvas Miķelsones lekcija / praktiskā nodarbība “Kā uzturēt ķermeni veselu ar vingrojumiem ikdienā”
⦁ 16. februārī sertificētas psiholoģes Marikas Mundas lekcija “Dzīves krīzes un krīžu pārvarēšanas iespējas”
⦁ 23. februārī fizioterapeites Mg. Līvas Miķelsones lekcija / praktiskā nodarbība “Elpošanas tehnikas un pakāpeniskā muskuļu relaksācija”

 

Paldies visiem projektā iesaistītajiem dalībniekiem un speciālistiem! Uz tikšanos jaunos projektos un pasākumos!
Projekta mērķis paredzēja palielināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību 50 bērniem ar kustību traucējumiem un to ģimenēm, lai ar katram bērnam individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kompleksu pilnveidotu viņa sociālās prasmes un uzlabotu funkcionālās spējas, ka arī nodrošinātu nepieciešamo atbalstu to ģimenēm.
Plānotās projekta izmaksas ir 198 476.74 EUR, t.sk., Eiropas Sociālā fonda finansējums 168 705,23 EUR.
Projekta Nr. 9.2.2.3/20/A/027.
Projekta īstenošanas laiks - no 2020. gada septembra līdz 2022. gada februārim.

Plašāku informāciju par projektu sniegs: Ilze Kenne, 
tālrunis: 29460606, e-pasts:  ilzekenne@e-apollo.lv, ilze.kenne@kustibutraucejumi.lv 

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies