Nekad nepadodies!

Projekts “Tehnoloģijas palīdz iekļauties!”

05 / 04 / 2020

2020. gada martā uzsākts īstenot inovatīvs multidisciplinārs sociālās rehabilitācijas, integrācijas projekts jauniešiem ar invaliditāti - kustību traucējumiem “Tehnoloģijas palīdz iekļauties!”

Projektā iekļauti 12 jauniešu, kas mācās dažādās, mācību iestādēs, no 17 gadu vecuma, līdz 29 gadiem ieskaitot, kuriem kā pieaugušajiem šobrīd atbalsts nav nodrošināts RDLD pakalpojumos un arī Darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība"9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk – SAM) "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.3. pasākuma "Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana"

Projekts veidots, lai tas sniegtu zināšanas un prasmes, lai ilgtermiņā jaunietis varētu patstāvīgi attīstīt un pilnveidot sava ķermeņa spējas un iespējas – projekta norisē tiks izmantotas modernās tehnoloģijas un jauniešus motivējoši elementi.

Plānotās aktivitātes:

Projekta atklāšanas seminārs projekta dalībniekiem un viņu ģimenēm, – projekta prezentācija un īss projekta aktivitāšu apraksts, iepazīšanās ar speciālistiem (ATTĀLINĀTI).
Vingrošanas nodarbības ar biofeedback tehnoloģiju vadīs kvalificēts, sertificēts fizioterapeits kopā ar medicīnas inženieri, kam ir iepriekšēja pieredze darbā ar šo tehnoloģiju pielietošanu. Biofeedback ir Latvijā inovatīva atgriezeniskās saites metode, kuras nodarbības laikā pie dalībnieka ķermeņa tiek piestiprināti speciāli elektrodi, kas reģistrē un vizuāli datora ekrānā rada konkrētā muskuļa darbību. Šīs metodes izmantošanas laikā bērni un jaunieši mācās izjust savu ķermeni un kontrolēt muskuļus, kā arī izvērtēt sava ķermeņa potenciālās iespējas.
Individuālo vingrošanas nodarbību laikā tiek nostiprinātas iegūtās prasmes biofeedback nodarbību laikā, kopā ar fizioterapeitu tiek izstrādāts individuāls vingrošanas komplekss, lai to varētu patstāvīgi lietot ilgtermiņā.

Foto un video nodarbību laikā katram dalībniekam tiks izvirzīts uzdevums dokumentēt procesus dabā, ģimenē vai sociālajā vidē pēc izvēles, saskaņojot ar nodarbību vadītāju. Uzdevuma mērķis ir konkrētā laika nogrieznī vērot izvēlēto procesu un to dokumentēt, lai būtu iespēja procesa pētījumu demonstrēt citiem un analizēt, kas visiem dalībniekiem veicinās pamatprasmju, izziņas intereses attīstību un paplašinātu pasaules redzējumu, kas nodrošinās indivīda sociālās integrācijas procesa izaugsmi.

Projekta noslēguma seminārs projekta dalībniekiem un viņu ģimenēm par sasniegtajiem rezultātiem. Informatīva materiāla sagatavošana par īstenoto sociālās integrācijas atbalsta programmas rezultātiem.
Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros finansējuma līguma Nr. DIKS-20-430-lī
Projekta vadītāja: Ilze Kenne: tālrunis 29460606

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies