Nekad nepadodies!

“Mēs kopā varam vairāk!”

Biedrība “Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem” no 2022. gada februāra līdz oktobrim realizēja projektu „Mēs kopā varam vairāk”, kas tika īstenots Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” ietvaros (projekta īstenošanas līgums Nr. 2022.LV/NVOF/MAC/008/37).

Projekts tika īstenots ar mērķi mazināt jauniešu ar kustību traucējumiem sociālās atstumtības risku un veicināt viņu integrāciju sabiedrībā.

Lai veicinātu šī mērķa sasniegšanu, biedrība pārstāv jauniešu ar kustību traucējumiem intereses, iesaistoties rīcībpolitikas izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesos. Viens no nozīmīgākajiem panākumiem šajā jomā šogad ir tas, ka biedrība ar savu aktīvo rīcību ir panākusi sociālo stipendiju piešķiršanu jauniešiem ar invaliditāti (kustību traucējumiem), kas studē pilna laika klātienes programmā koledžā vai augstskolā.

Otrs virziens, kurā biedrība darbojas, ir dažādu aktivitāšu organizēšana ar nolūku veicināt pašu jauniešu spēju integrēties sabiedrībā un pārstāvēt savas intereses.

Šī projekta ietvaros tika organizēti trīs vasaras semināri, kur katrā 10 jaunieši mācījās iegūt informāciju un veidot prezentācijas, apguva publisku uzstāšanos, kā arī mācījās atpazīt diskrimināciju vai vardarbību ikdienas komunikācijā.

Lai labāk izprastu sevi un identificētu galvenos šķēršļus, kas projekta dalībniekiem neļauj būt pārliecinātiem par sevi un aktīvi integrēties apkārtējā sabiedrībā, tika organizēts lekciju/praktisko nodarbību cikls – pašizaugsmes apmācības, kurās jauniešiem tika sniegti arī efektīvi praktiski paņēmieni pašapziņas un pašpārliecības attīstīšanai. Nodarbības tika organizētas divās grupās atbilstoši vecumam un spējām, 15 dalībnieki katrā grupā.

Projekta īstenošanu atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Par mājaslapā www.kustibutraucejumi.lv izvietotās informācijas saturu atbild biedrība “Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem”.

#NVOfonds2022

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies