Nekad nepadodies!

2021. gada nogalē noslēdzies projekta “Dzīvei gatavs!” īstenošanas darba process!

Projekta inovatīvā multidisciplinārā sociālās integrācijas programma veicina jauniešu ar invaliditāti – kustību traucējumiem sociālo, komunikāciju, neatkarīgas dzīves prasmju pilnveidi, papildina zināšanas, par ķermeņa funkcionālo darbību, individuālo emocionālo pasauli un izpratni par individuālā paštēla noteicošo lomu sabiedrībā.

Projekta īstenošana laikā no 1. marta līdz 31. decembrim jaunieši ieguva jaunas zināšanas un pilnveidoja sociālās prasmes, kas nodrošina jauniešu pārliecību par savām spējām un iespējām. Jauniešu iegūtā pieredze un zināšanas veicinās izglītības procesa norisi, profesijas izvēli, atstumtības risku mazināšanu sabiedrībā, un ilgtermiņā nodrošinās veiksmīgu iekļaušanos darba tirgū un dos iespēju iegūt finansiāli nodrošinātu cieņpilnu dzīvi nākotnē. 

Projektā īstenotās aktivitātes  deviņiem projekta dalībniekiem: 

1.Ergoterapijas 40 nodarbībās 120 stundu  apjomā, katram grupas dalībniekam bija jāsaplāno vienas dienas ēdienkarte, iekļaujot pamatēdienreizes, uzkodas. Jauniešiem bija jāsagatavo produktu sarakstu, pēc iespējas ietverot norādes par daudzumu, cik cilvēkiem recepte paredzēta. Ēdienreižu plānošanā varēja izmantot dažādas pavārgrāmatas, interneta resursus, fitnesa receptes. Vairums grupas dalībnieku atzina, ka nekad nav plānojuši veselas dienas visas ēdienreizes un dažādu sagatavju izmantošanu, piemēram, pankūku maisījuma, jau sagrieztu produktu gatavošanu.   

2. Radošajās  mākslas darbnīcu nodarbībās dalībnieki tiks sagrupēti 5 grupās pa 3 katrā grupā, ievērojot katra dalībnieka individuālās spējas un prasmes, un katrs jaunietis piedalījās 8 nodarbībās . Jaunieši piedalījās  40 radošās mākslas nodarbībās 120 stundu  apjomā. Nodarbībās jaunieši iemācījās pielietot dažādas mākslas tehnikas un materiālus, krāsas. Programmas noslēgumā vecāki tika iepazīstināti ar darbu izstādi. Mākslas nodarbību process sabalansēja un  attīstīja jauniešu emocionālo pasauli, pilnveidoja mākslas izpratni, radošumu un tēlaino domāšanu. 

3. lekciju un praktisko nodarbību ciklu "Paštēla alķīmija" vadīja Eižens Leimans (Proctor Gallagher Institute konsultants un pašizaugsmes koučs ar 16 gadu praktisku pieredzi). Aktivitātes notika  septembra sākumā biedrības dārza teltī , kur varēja nodrošināt prezentācijas tehniskās vajadzības un praktiskās nodarbības. Jaunieši  piedalījās  4 lekcijas/ praktiskas nodarbības 28 stundu apjomā, kas nodrošināja zināšanas un prasmes savas personības un paštēla pilnveidē, lai veiksmīgi iekļautos sabiedrībā un mazinātu atstumtības riskus. 

2. Uztura speciālista lekcijās/ nodarbībās jaunieši tika sagrupēti 2 grupās pa 6-8 katrā grupā, ievērojot katra dalībnieka individuālās spējas un vajadzības, katrs jaunietis piedalījās 8 nodarbībās. Projektā tika nodrošinātas 16 uztura speciālista lekcijas/ nodarbības 32 h apjomā, kas sniedza jauniešiem jaunas zināšanas par uztura higiēnu, sabalansēta un veselīga uztura nepieciešamību organisma darbības funkciju nodrošināšanai. 

5. Ārsts rehabilitologa konsultācijās kopā ar projektā iesaistītajiem funkcionālajiem speciālistiem,  izvērtēja dalībnieka veselības stāvokli, sastādīja nodarbību plānu, projekta sākumā un izvērtēja rezultātus projekta noslēgumā. 

6. Katrs dalībnieks piedalījās 20 ind. vingrošanas nodarbībās ar biofeedback tehnoloģijas pielietojumu sertificēta fizioterapeita vadībā. Projektā tika īstenotas 300 vingrošanas nodarbības ar speciālas IT programmatūras pielietojumu un med. tehnikas inženiera tehnisko nodrošinājumu, kas vairoja jauniešu izpratni par ķermeņa funkcionālo darbību un nodrošināja aktīvu iesaisti vingrošanas nodarbību procesā. 

7.  Katrs dalībnieks piedalījās 20 ind. vingrošanas nodarbībās ar sertificētu fizioterapeitu. Projektā tika īstenotas 300 vingrošanas nodarbības, kas nostiprināja biofeedback nodarbībās sasniegtos rezultātus. 

“Projekts tiek finansēts A/S “Latvijas Valsts meži” Sociālās palīdzības programmas ietvaros, ko administrē Fonds Ziedot.lv”. 

Projekta vadītāja Ilze Kenne 10.01.2022.  tālrunis 29460606

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies