Nekad nepadodies!

Veiksmīgi īstenots projekts “Multidisciplināra sociālās integrācijas programma jauniešiem ar īpašām vajadzībām.”

Esam beiguši Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros līdzfinansētā projekta “Multidisciplināra sociālās integrācijas programma jauniešiem ar īpašām vajadzībām.” īstenošanu. Uzsākam īstenot projektu “Multidisciplināra sociālās integrācijas programma jauniešiem ar īpašām vajadzībām.”

 
 
 
Esam beiguši Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros līdzfinansētā projekta
“Multidisciplināra sociālās integrācijas programma jauniešiem ar īpašām vajadzībām.” īstenošanu.

Projekta laikā no 2019. gada aprīļa līdz 30. oktobrim 12 bērni un jaunieši ar invaliditāti - kustību traucējumiem mācījās paplašināt savu fizisko un psiholoģisko spēju robežas, apmeklējot vingrošanas nodarbības ar biofeedback (atgriezeniskās saites) tehnoloģiju, piedaloties deju un kustību terapijas nodarbībās, un saņēma individuālas psihologa konsultācijas.

Projekta dalībnieki apguva interneta vides piedāvātās iespējas un riskus. Jaunieši apguva sava bloga konceptu un prasmes tā veidošanā.
Projekta vadītāja
Ilze Kenne

11.11.2019.
 
 
 
2019. gada aprīlī uzsākam īstenot projektu “Multidisciplināra sociālās integrācijas programma jauniešiem ar īpašām vajadzībām.” kura laikā 12 bērni un jaunieši ar kustību traucējumiem mācīsies paplašināt savas fizisko un psiholoģisko spēku robežas, apmeklējot atraktīvas un modernas vingrošanas nodarbības ar biofeedback (atgriezeniskās saites) metodes pielietošanu, individuālās psihologa konsultācijas, deju kustību terapijas grupu nodarbības un lekcijas, nodarbības par novatoriskām interneta vides lietošanas iespējām aktualizēs jautājumu par interneta lietošanas drošību, lietderību un interneta lietošanas privātuma apzināšanos.
 
Projekta noslēgumā 2019. gada oktobra beigās tā dalībnieki savas spējas rādīs personīgi izveidotajos blogos, savukārt fizisko spēju treniņa rezultāti tiks apkopoti pētījumā par biofeedback metodes pielietošanu bērniem un jauniešiem ar kustību traucējumiem.
 
Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta  Sabiedrības integrācijas programmas  ietvaros. 
 
Projekta vadītāja
Ilze Kenne

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies