Nekad nepadodies!

Mēs pasaulē, un pasaule mūsu acīm

Biedrība “Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” ir uzsākusi projekta “Mēs pasaulē, un pasaule mūsu acīm” īstenošanas procesu no 2022. gada 1. jūlija līdz 15. novembrim.

Projekta mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu ar kustību traucējumiem integrāciju sabiedrībā, stiprinot viņu fiziskās un garīgās spējas, kā arī sociālās prasmes, līdztekus veicinot viņu radošumu, personības izaugsmi un izglītību.
Projekta mērķis tiks sasniegts ar trīs aktivitāšu palīdzību:
1. ārstnieciskās vingrošanas nodarbībām, kurās bērni un jaunieši fizioterapeitu vadībā veiks dažādus vingrinājumus. Lai nodarbību procesu padarītu terapeitiski efektīvāku un bērniem un jauniešiem interesantāku, stiprinot viņa ārējo motivāciju, šajās nodarbībās tiks izmantoti arī dažādi trenažieri un vingrošanas sistēmas. Pielietojot apļa treniņu metodiku bērni un jaunieši — pēc viņiem noteikta, individuāli izstrādāta terapeitiskā plāna — varēs novērtēt savus un redzēt arī citu sasniegumus, tā gūstot atbalstu un dodot to cits citam.
2. psihologa grupu nodarbībām, kurās tiks pārrunāti vairāki bērniem un jauniešiem, kā arī viņu ģimenēm aktuāli jautājumi.
3. radošo darbnīcu cikla, kurās bērniem un jauniešiem tiks nodrošināti apstākļi un iespēja pieredzējušu speciālistu vadībā iepazīt, apgūt un nodarboties ar mākslu; pēc radošo darbnīcu cikla plānota arī izstāde, kurā draudzīgā atmosfērā visiem interesentiem būs iespēja aplūkot nodarbībās izstrādātos mākslas darbus, kā arī uzzināt par to tapšanas procesu.
Projekts veicinās bērnu un jauniešu ar kustību traucējumiem integrācijas procesu, ārstnieciskās vingrošanas gaitā uzlabos kustību spējas, psihologa grupu nodarbībās iegūtā pieredze un zināšanas ieguldīs sevis izpratnē — arī sevis kā indivīda sociālajā vidē — un stiprinās ģimenes saites un ģimenes kā kopuma funkcionēšanu, kā arī radošais process ieguldīs bērnu un jauniešu radošumā, izglītībā un personības attīstībā kopumā.
Projekta mērķa grupa ir 15 bērni un jaunieši ar kustību traucējumiem (12-25 gadu vecumā), kā arī vismaz 30 viņu ģimenes locekļi. Daļēji — attiecībā uz projekta 3. aktivitāti (radošo darbnīcu ciklu un izstādi) — mērķa grupa ir arī biedrības apkaimē dzīvojošie bērni un jaunieši.
Ilze Kenne
Projekta vadītāja
Tālrunis: 29460606

(«Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros» projekta identifikācijas Nr. AIC-22-37-lī no 06.07.2022)

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies