Nekad nepadodies!

Biedrības LBaKT pārstāvis 2016. gada 19. septembrī piedalījās Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejas organizētajās debatēs

Biedrības LBaKT pārstāvis 2016. gada 19. septembrī piedalījās Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejas organizētajās debatēs ES mājā Rīgā par tēmu “Eiropas Sociālo tiesību pīlārs: debates ar Latvijas organizēto pilsonisko sabiedrību”.

LBaKT 2016. gada septembrī organizēja biedru diskusiju grupas klātienē, lai iepazīstinātu ar ES Parlamenta priekšsēdētāja Junkera 2015. gada 9. septembra paziņojumu  par Eiropas sociālo tiesību pīlāra izveidošanu.


Apspriešanās mērķi
Pīlāra izveidošana ir iespēja virzīt pārdomas par pašreizējām sociālajām tiesībām, īpašajām eirozonas vajadzībā, par mainīgo situāciju darba tirgū, kā arī par reformām, kas vajadzīgas visos līmeņos. Tādēļ apspriešanas procesam jābūt pēc iespējas tālejošākam.


Tika apspriesti jautājumi:
Kādēļ Eiropas sociālo tiesību pīlārs?


Kādas ir vissteidzamāk risināmās ekonomiskās un sociālās problēmas Eiropā un Latvijā? Kādus risinājumus Jūs saskatāt?


Vai sociālo tiesību pīlārs ir vajadzīgs, un, ja tas tā ir, kā šis pīlārs būtu jāveido, lai risinātu galvenās sociālās un ekonomiskās problēmas Eiropā un Latvijā?


Kā, atjaunot ES darba tirgus stratēģiju, nodrošināt uzņēmumiem, darba ņēmējiem un darba meklētājiem vajadzīgo elastīgumu un drošību? Kā šajā procesā iekļaut tādus svarīgus jautājumus kā ekonomikas un darba tirgus aizvien pieaugošā digitalizācija, iedzīvotāju novecošana un nepieciešamība atvieglot pāreju no vienas profesijas uz citu?


Kā nodrošināt sociālās aizsardzības sistēmu ilgtspēju un pieejamos resursus pārvērst efektīvos, atbilstošos un vajadzīgos sociālajos ieguldījumos un pakalpojumos? Kāda ir dažādo dalībnieku loma?


Kā Eiropas sociālo tiesību pīlārs varētu sekmēt ekonomisko un sociālo tuvināšanos (konverģencei ) visā Eiropā?


Kas ir vajadzīgs, lai Eiropā veicinātu un uzturētu saliedētu sabiedrību?


Diskusiju rezultātā tika izteikts viedoklis, ka, izveidojot ES sociālo tiesību pīlāru, kas padziļināti nodarbotos ar ES valstu darba tirgus un sociālo lietu problēmām, to risināšanas iespējām, varētu mazināt sociālās nevienlīdzības un darba tirgus iespēju  krasās atšķirības ES valstu starpā.


 30.09.2016.

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies