Nekad nepadodies!

Oktobra beigās ir noslēdzies projekts ”Arī mūs jāsadzird!”.

Projekta mērķi aizstāvēt bērnu un jauniešu ar invaliditāti cilvēktiesību ievērošanu, iesaistoties rīcībpolitikas izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesos, tika sasniegti.

Biedrība LBaKT turpinās sadarbību ar citām nevalstiskajām organizācijām, lai stiprinātu savu kapacitāti, un nodrošinātu savas mērķa grupas vajadzības.


Projekta ietvaros tika nodrošināta mērķa grupas interešu aizstāvība un līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos, sabiedrības izpratnes veidošana, sadarbība ar citām NVO, kultūras iniciatīvas, informācijas un publicitātes pasākumi.


Projekts “Arī mūs ir jāsadzird!” 2016. gadā tika finansēts no Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds" ietvaros

28.10.2016.

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies