Nekad nepadodies!

Biedrība “Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” no 2016. gada 1. jūnijā uzsāk īstenot projektu “Arī mūs ir jāsadzird!”

Projekta mērķis ir aizstāvēt bērnu un jauniešu ar invaliditāti cilvēktiesību ievērošanu, iesaistoties rīcībpolitikas izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesos. Sadarbība ar citām nevalstiskajām organizācijām, tādejādi stiprinot savu kapacitāti un nodrošinot savas mērķa grupas vajadzības.

Projekta ietvaros tiks nodrošināt mērķa grupas interešu aizstāvība un līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos, sabiedrības izpratnes veidošana, sadarbība ar citām NVO, kultūras iniciatīvas, informācijas un publicitātes pasākumi.


Projekts “Arī mūs ir jāsadzird!” 2016. gadā tiek finansēts no Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds" ietvaros.


Programmas mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, ļaujot biedrībām un nodibinājumiem virzīt un pilnveidot demokrātijas procesus visos publiskās pārvaldes līmeņos, sniegt pakalpojumus ar mērķi uzlabot sabiedrības dzīves kvalitāti, organizēt pasākumus, kas informētu un izglītotu sabiedrību par valstī notiekošajiem procesiem, tādējādi ļaujot sabiedrībai jau laikus līdzdarboties un iesaistīties tai aktuālo jautājumu risināšanā.


30.06.2016.

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies