Nekad nepadodies!

CNS izraisītu kustības traucējumu terapijas iespējas

Sagatavojusi fizioterapeite Līga Barone - Tamoviča

Ģimenes ārsts vai pediatrs parasti ir pirmais, kas uzstāda diagnozi, iespējams, apstiprinot jau vecākiem radušās aizdomas, un tālāk vada terapiju bērna ar kustību traucējumiem. Plānojot terapiju, ārstam jāstrādā ne tikai ar bērnu ar kustību traucējumiem, bet arī ar visu ģimeni, kurā aug šis bērns ar kustību traucējumiem. Padomu došana vecākiem ir terapijas neatņemama daļa, terapija, kas vērsta tikai uz bērnu, ir mazāk efektīva. Sarunām par bērna attīstību un terapijas iespējām jābūt katrā ārsta vizītes laikā, lai vecāki būtu pietiekoši informēti par visām iespējām palīdzēt savam bērnam. Bērna personības attīstībai ir nozīmīgi, ka vecāki pilnībā apzinās reālus terapijas rezultātus un neslēpjas aiz ilūzijām. Šāds iluzors uzskats ir sliktākais, ko vecāki var bērnam sniegt, jo pastāv risks, ka terapijas reālās iespējas netiek izmantotas, jo uzmanība vērsta uz utopiska mērķa sasniegšanai.

CNS izraisītu kustības traucējumu terapijas iespējas (PDF)

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies