Nekad nepadodies!

Smilšu spēļu terapijas iespējas bērniem ar īpašām vajadzībām

Smilšu spēļu terapijas iespējas bērniem ar īpašām vajadzībām

Reiz Ēriks Fromms sacīja: «Simbolu valoda ir vienīgā svešvaloda, ko vajadzētu apgūt ikvienam. Ja mēs to saprastu, tad nonāktu saskarē ar nozīmīgu gudrības avotu».  Smilšu spēļu terapija rada iespēju ieraudzīt savus simbolus un smelties no šī gudrības avota, kas ir mūsos pašos un krājies no paaudzes paaudzē gadsimtiem ilgi. Tai ir pašdziedinošs spēks.

Smilšu spēļu terapija ( sandplay therapy) ir nozīmīga, jo:

ar smilšu terapijas palīdzību cilvēks var vizualizēt savu iekšējo pasauli;

saliktā smilšu bilde parāda cilvēka sapņus, ilgas, sāpes un grūtības;

smilšu bildē var redzēt, kā cilvēkam ir pietrūcis, kas pašreiz ir vajadzīgs un kur viņš var rast mierinājumu.

Smilšu spēļu terapijas iespējas bērniem ar īpašām vajadzībām (PDF)

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies