Nekad nepadodies!

Ieva Smilga - Medicīnas inženieris

Ieva Smilga ir Rīgas Tehniskās universitātes Medicīnas fizikas un inženierijas pēdējā kursa studente, kas 2019. gada vasarā ieguvusi medicīnas fiziķa bakalaura grādu un turpina mācības inženierzinātnēs.

Darba pieredze iegūta, praktizējoties VSIA “Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā” Medicīnas Tehnoloģiju departamentā, kur iegūtas iemaņas par medicīnas iekārtām, to apkopi un remontu.


No 2018. gada Ieva strādā biedrībā “Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem”, iesākumā kā praktikants, pēc tam jau kā speciālists, sagatavojot medicīnas iekārtu darbam, asistējot fizioterapeites nodarbībās, kurās izmanto biofeedback metodi, kā arī apkopojot datus par klientu rehabilitācijas progresu biofeedback nodarbībās kursa ietvaros.


Brīvajā laikā Ieva aizraujas ar flautas spēli, iesaistoties divos pūtēju orķestros - Absolventu orķestrī un RTU Studentu pūtēju orķestrī, kā arī labprāt apmeklē dažādus kultūras pasākumus.

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies