Nekad nepadodies!

Seminārs speciālistiem „Par bērna attīstību pirmajā dzīves gadā”

10 / 07 / 2019

„Par bērna attīstību pirmajā dzīves gadā” Biedrība Latvijas Bērniem ar kustību traucējumiem sadarbībā ar vadošajiem Latvijas medicīnas speciālistiem ir izstrādājusi apmācību ciklu par bērna attīstību un tās traucējumiem pirmajā dzīves gadā. Apmācībās aicinām piedalīties esošos un topošos nozares profesionāļus – fizioterapeitus, ergoterapeitus, rehabilitācijas ārstus un dažāda profila medicīnas studentus.

Mācību programma izstrādāta, balstoties uz medicīnas nozares un pacientu vajadzību analīzi, tajā teorijas skaidrojums un analīze apvienoti ar praktisku iemaņu treniņiem.   Apmācību cikla pirmais posms ietver 4 dienu semināru (katru dienu 8 akadēmiskās stundas (40 min)) Tā saturs veltīts bērna fiziskajai attīstībai, piemērotas terapijas izvēlei un īstenošanai.  
 
1.diena 2019. gada (12. oktobrī) plkst. 10:00 reģistrācija no plkst. 9:45.  

Tēmas:

- bērna motorās attīstības pamatprincipi no horizontālam līdz vertikālam stāvoklim

- viduslīniju nozīme;

- psihiskās un motorās attīstības mijiedarbība; 

- psihomotorās attīstības novērtēšana;

- Precht novērtēšanas metode.

Praktiskās nodarbības:

- bērna psihomotorās attīstības novērtēšana (videofilmu analīze).
 
2. diena 2019. gada (13. oktobrī) plkst. 8:45 reģistrācija no plkst. 9:00 . Tēmas:

- psihomotoro attīstību ietekmējoši faktori;

- psihomotorās attīstības aiztures cēloņi;

- priekšlaikus dzimis bērns;

- handling – bērna pareizu kustību veicinoša ikdienas aprūpe dažādos pirmā dzīves gada periodos.

Praktiskās nodarbības:

- handling apmācība;

- praktiska principu apguve pozicionēšanai, sensomotorajai un orofeciālajai terapijai.
 
3. diena 2019. gada (14. decembrī) plkst. 10:00 reģistrācija no plkst. 9:45   . Tēmas:

- Fizioterapijas principi bērna pirmajā dzīves pusgadā.

Praktiskās nodarbības:

- kustību no vertikāla līdz horizontālam stāvoklim analīze; 

- neirofizioloģiskās pieejas fizioterapijas principu apguve.
 
4. diena 2019. gada (15. decembrī) plkst. 8:45 reģistrācija no plkst. 9:00 . Tēmas:
- Fizioterapijas principi bērna otrajā dzīves pusgadā.

Praktiskās nodarbības:

- neirofizioloģiskās pieejas fizioterapijas principu apguves turpinājums; - videofilmu par zīdaiņu fizioterapiju analīze

Ieskaite

Seminārus vada: Dr. Med. Zane Gaile (plašāku informāciju skatīt tālāk).

Apmācību beigās speciālisti saņems sertifikātus un iegūs 32 tālākizglītības punktus (8 TIP par katru mācību dienu). 
 
Pieteikšanās līdz 26.08.2019..

ilze.kenne@kustibutraucejumi.lv ; ilzekenne@e-apollo.lv 

(vietu skaits ierobežots) Mācības notiks Rīgā, Varžu ielā 8.biedrība Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem.

Mācību maksa: 296.00 EUR (74.00 eiro par 1 apmācību dienu) 
Maksa jāpārskaita uz kontu ar norādi: Par apmācību ciklu „Par bērna attīstību pirmajā dzīves gadā!”. Konta Nr. LV25 UNLA 0050 0013 2280 2; A/S “SEB BANKA” SWIFT kods: UNLALV2X; Biedrība „Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem”; Varžu iela 3, Rīga LV-1035; Reģ. Nr.:40008063822

 

Dr. Med. Zane Gaile   

Dr. Med. Zane Gaile ir viena no vadošajiem Latvijas rehabilitācijas ārstiem, kas specializējusies tieši bērnu agrīnā vecuma psihomotorajā attīstībā. Daktere ieguvusi pediatra, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta, kā arī fizioterapeita sertifikātus. 2009. gadā Rīgas Stradiņa Universitātē ieguvusi medicīnas doktora zinātnisko grādu. Tāpat ārste ir apguvusi kinezioteipingu (saņēmusi speciālista sertifikātu), Austrijā ieguvusi sertifikātu par paaugstināta līmeņa kursu apguvi spontāno ģeneralizēto kustību novērtēšanai pēc Prehtla metodes, savukārt Minesteres Universitātē izgājusi pilnu Bobata koncepta apmācības kursu un ieguvusi sertifikātu Bobata terapijā. Dr. Med. Zane Gaile savas zināšanas regulāri papildina starptautiskos kursos, konferencēs, simpozijos. Viņa ir daudzu zinātnisko publikāciju autore un profesionālo organizāciju biedre.

No 1991. līdz 2015. gadam Dr. Med. Z.Gaile bijusi fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste VSIA Bērnu klīniskā Universitātes slimnīcā, kopš 1994. gada pacientus pieņem arī privātpraksē. No 1996. līdz 2009. gadam viņa strādājusi RSU Fizioterapijas akadēmiskajā skolā, nododot savas zināšanas topošajiem medicīnas speciālistiem.  

Akadēmiskās zināšanas, lielā darba pieredze un patiesa interese savu iemaņu un prasmju pilnveidošanai ļāvusi viņai kļūt par kompetentu speciālistu savā nozarē. To novērtējuši arī viņas kolēģi, apbalvojot Dr. Med. Zani Gaili ar Andreja Priedkalna Goda zīmi par teicamu darbu un ieguldījumu Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas attīstībā.


Par biedrību: 
 
Biedrība „Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” (LBaKT) ir dibināta 2001. gadā un apvieno 256 Latvijas ģimenes, kurās aug bērni un jaunieši līdz 25 gadu vecumam ar dažāda veida kustību ierobežojumiem, kas radušies neiroloģisku traucējumu, traumu utt. rezultātā.   Ar projektu un ziedotāju palīdzību biedrībai ir izdevies izveidot stipras tradīcijas. LBaKT regulāri notiek:  

inovatīvas rehabilitācijas programmas bērniem, jauniešiem;   izbraukuma apmācības bērniem, jauniešiem pa Latviju un tuvajām ārzemēm; 

Mātes dienas un Ziemassvētku svinības Latvijas Leļļu teātrī; 
 
Biedrība regulāri īsteno dažādus rehabilitācijas un integrācijas projektus, kuru rezultātā tiek veikti ne vien dažādi rehabilitācijas pasākumi, bet arī ir iekārtota kvalitatīva rehabilitācijas zāle ar ļoti labu aprīkojumu. LBaKT projekti ir vērsti uz bērnu un jauniešu spēju attīstīšanu, personības izaugsmi, konkurētspējas veicināšanu un pilsoniskās sabiedrības veidošanu.   
 
Papildus informācija: 

tālr. 29460606, e-pasts: info@kustibutraucejumi.lv  www.kustibutraucejumi.lv

   

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies