Nekad nepadodies!

Biedrības dibināšanas vēsture

Mūsu biedrības pirmsākumi meklējami jau 1999. gadā, kad kopā sanāca vairākas ģimenes, kurās ir bērni ar kustību traucējumiem, un pārrunāja problēmas, kas saistītas ar viņu bērnu veselības uzlabošanu, izglītības iespējām un regulāras rehabilitācijas nodrošināšanu. Tikšanās reizes kļuva arvien biežākas un arvien vairāk līdzinājās nelielas organizācijas sapulcēm. Idejas un nospraustie mērķi ieguva reālākas aprises, kad vecāku pulciņam pievienojās arī fizioterapeiti. Pateicoties savstarpējai sadarbībai un milzīgam entuziasmam, vecāki kopā ar rehabilitācijas speciālistiem sarīkoja izglītojošus atpūtas un rehabilitācijas seminārus. Divus gadus vecāki ar saviem īpašajiem bērniem izglītojās, atveseļojās un atpūtās pie jūras, atjaunojot spēkus un uzkrājot jaunas enerģijas un zināšanu rezerves turpmākajam ceļam.

Apkopojot semināru iespaidus, rezultātus un konstatējot šīs kopā darbošanās un kopā būšanas nenoliedzami pozitīvo ietekmi gan uz bērniem individuāli, gan arī viņu tuviniekiem, vecāki pieņēma nopietnu lēmumu — jādibina biedrība, kas palīdzētu apvienot ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām — bērni ar kustību traucējumiem. Lai kopīgiem spēkiem sekmīgāk risinātu problēmas un varētu piesaistīt atbalstītājus izvirzīto mērķu realizācijai, biedrībai bija nepieciešams juridisks statuss. 2001. gada 7. decembrī Rīgā tika nodibināta biedrība „Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem”.

Aizvērt

Autorizējies