Nekad nepadodies!

Būšu redzams, būšu dzirdams!

“Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem” 2021. martā uzsākusi Projekts “Būšu redzams, būšu dzirdams!” īstenošanu ar mērķi mazināt sociālās atstumtības risku jauniešiem ar invaliditāti vecumā no 14 līdz 29 gadiem un aizstāvēt viņu cilvēktiesību ievērošanu, iesaistoties rīcībpolitikas izstrādes un lēmumu pieņemšanas procesos.

Projekta ietvaros plānotās aktivitātes ietver jauniešu ar kustību traucējumiem interešu aizstāvību valsts un pašvaldības institūcijās, jauniešu un viņu ģimeņu aktīvu informēšanu par aktualitātēm likumdošanā, jaunākajām ārstniecības un rehabilitācijas metodēm un pieejamajiem pakalpojumiem, kā arī sadarbības veidošanu un pieredzes apmaiņu ar citām nevalstiskajām organizācijām, kuras strādā ar ģimenēm, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām.

Projekta ietvaros tiks organizēti vairāki sociālo prasmju attīstības semināri, kuros paredzēts īstenot dažādas sociālās prasmes attīstošas aktivitātes ar nolūku uzlabot jauniešu sociālās iemaņas un iekļaušanos sabiedrībā. Lai veicinātu brīvprātīgā darba popularizēšanu un sabiedrības iesaisti biedrības aktivitātēs, sociālo prasmju attīstības semināru īstenošanā līdz ar speciālistiem tiks piesaistīti arī brīvprātīgie.
Lai veicinātu jauniešu ar kustību traucējumiem iesaisti biedrības darbā, kā arī palielinātu viņu piederības sajūtu Latvijai, projekta ietvaros paredzēts organizēt foto izstādi par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai 18. novembrī. Aktivitātes laikā biedrības jaunieši uzņems fotogrāfijas, kopā tās apstrādās, atlasīs un balsojot izvēlēsies 24 labākās, kuras tiks izliktas publiskai apskatei izstādē NVO namā 2021. gada novembrī un vēlāk – biedrības telpās.
Biedrība “Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem” 2021. gada 9. martā noslēdza līgumu Nr. 2021.LV/NVOF/MAC/025/32 ar Sabiedrības integrācijas fondu par Latvijas valsti budžeta finansētās programmas “NVO fonds” projekta “Būšu redzams, būšu dzirdams!” īstenošanu.
Projekta īstenošanu administrē Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par LBaKT mājaslapā izvietotās informācijas saturu atbild biedrība “Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem”.
Valdes priekšsēdētāja Ilze Kenne
29460606
16.03.2021.

#NVOfonds2021

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies