Nekad nepadodies!

Sabiedrības integrācijas projekta ietvaros apmeklējam Igauniju

Sabiedrības integrācijas projekta ietvaros apmeklējam Igauniju

Īstenojot Rīgas Domes Labklājības departamenta atbalstīto projektu sabiedrības sociāli mazaizsargāto grupu integrācijas jomā 13.-14. septembrī 36 bērni un jaunieši ar kustību traucējumiem kopā ar asistentiem un speciālistiem apmeklēja izbraukuma semināru K ā sadzīvot ar diagnozi BCT un uzlabot dzīves kvalitāti bērniem un jauniešiem ar invaliditāti-kustību traucējumiem-Igaunija”. Semināra laikā tā dalībnieki gan saņēma vērtīgas konsultācijas par savu veselības stāvokli un emocionālo labsajūtu, gan apskatīja skaistākās Igaunijas vietas, paplašinot savu redzesloku un vienlaikus vērtējot kaimiņvalsts vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Semin āra laikā tika akcentēta katra tā dalībnieka spēja sadzīvot ar slimības uzliktajiem ierobežojumiem un pieņemt savu veselības stāvokli ar pozitīvu perspektīvu, ar bērniem un jauniešiem darbojās psihologs, sociālais darbinieks un fizioterapeiti. Brīvajā laikā semināra dalībnieki Tallinā apmeklēja Jūras muzeju, Modernās mākslas muzeju, TV torni, un citas skaistākās Tallinas vietas, iegūstot daudz vērtīgas informācijas par šo valsti un intelektuāli bagātinoties. Atpakaļ ceļā uz mājām semināra dalībnieki iepazinās ar Pērnavas pilsētu un pludmales promenādi. Paši pasākuma dalībnieki pār izbrauciena uzsver, ka šāda veida semināri ir ļoti svarīgi, jo tie ir daudz interesantāki, nodarbības neierastā vidē ļauj paskatīties uz savu slimību no cita skatupunkta, turklāt daudzi jauniešiem funkcionālā stāvokļa dēļ nevar brīvi ceļot, tāpēc Igaunijas apskate ir bijusi ļoti vērtīga un paplašina viņu redzesloku, samazinot sociālo atstumtību, ar ko šiem jauniešiem jāsaskaras.

Semin āru finansiāli atbalstīja Rīgas domes Labklājības departaments, SIA LDZ infrastrukt ūra”, Salaspils Rotari klubs un AS Laima .

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies