Nekad nepadodies!

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

2016. gada 16. maijā
Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Attīsta Latvijā inovatīvu biofeedback rehabilitācijas metodi

Projekta “Sociālās palīdzības sniegšana” ietvaros Biedrība Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem attīsta Latvijā inovatīvu rehabilitācijas metodi “biofeedback”, kas ar datorizētu kustību vizualizācijas palīdzību ļauj bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām apzināties savas spējas un vadīt tās, attīstot jaunas ķermeņa funkcionēšanas iespējas. Biofeedback ir tikai viena no metodēm savu iekšējo resursu attīstībai, ko projekta ietvaros apgūst 20 bērni un jaunieši ar kustību traucējumiem.

Projekta dalībnieki līdz 31. decembrim apmeklēs gan biofeedback nodarbības, gan kognitīvi biheiviorālajā pieejā balstītas psiholoģiskā atbalsta grupas, meklējot resursus savu fizisko, psiholoģisko un sociālo prasmju attīstīšanai. Projekta norises laikā tiek izmantotas mērķauditoriju motivējošas metodes, modernās tehnoloģijas, lai celtu indivīdu pašapziņu, spēju pieņemt un pārvaldīt savu ķermeni, nodrošinātu veiksmīgu personības veidošanos tādējādi nodrošinot sekmīgu jauniešu integrāciju sociālajā vidē.

 Biedrības Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem Valdes priekšsēdētāja Ilze Kenne stāsta: “Ir patiess prieks, ka šī projekta ietvaros varam bērniem un jauniešiem ar kustību traucējumiem piedāvāt ne vien kvalitatīvu psihologa palīdzību, apzinoties savus iekšējos resursus, bet arī ļaut šiem jauniešiem būt par vieniem no pirmajiem, kas Latvijā var apgūt biofeedback rehabilitācijas metodes priekšrocības. Ņemot vērā, ka bērnus un jauniešus ļoti saista viss jaunais, modernās tehnoloģijas, ir svarīgi, lai arī rehabilitācija, kas ir šo cilvēku neatņemama dzīves sastāvdaļa, var būt interesanta, radoša, motivējoša un moderna.”

Biofeedback jeb atgriezeniskās saites metode ir Rietumeiropā plaši izmantota rehabilitācijas metode, kuras izmantošanas laikā ar speciālu elektrodu palīdzību tiek reģistrētas un ekrānā parādītas muskuļu kustības un pacients mācās vadīt savus muskuļus, jo smadzenes reģistrē informāciju un attiecīgi to izvērtē nākamajā mēģinājumā. Pateicoties  rūpīgai un tūlītējai atgriezeniskai saitei, iespējams ietekmēt specifiskās kustības, kuru vadīšana (darbība)  līdz šim tika uzskatīta par neiespējamu.

Biofeedback metode ir efektīva fizioterapijas, ergoterapijas un citu pazīstamu terapijas formu papildinājums. Ar šo metodi pacienti iemācās labāku patvaļīgi darbojošos muskuļu vadīšanu. Šādā veidā uzlabojas, piemēram, koordinācija, tiek samazināta spastika,  muskuļi tiek efektīvāk trenēti un līdz ar to nostiprināti, kā rezultātā uzlabojas muskuļu funkcija. Uzlabojot nevadāmo motoriku, izdodas sasniegt dažādu attīstības traucējumu uzlabošanos – sēdēšanu, piecelšanos, iešanu. Tas nozīmē lielus panākumus dzīves kvalitātes uzlabošanā.”
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar fondu “Ziedot.LV” a/s “Latvijas Valsts meži” finansētas programmas ”Sociālās palīdzības sniegšana” ietvaros (finansējuma līguma Nr. 7.5/LVM/16/83, no 01.03.2016.).

Papildinformācija:
Biedrība Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem
 tālr. 29460606,
 e-pasts: info@kustibutraucejumi.lv
  www.kustibutraucejumi.lv

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies