Nekad nepadodies!

Biedrība Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem 2024. gada aprīlī uzsākusi projekta īstenošanas darbu “INVALIDITĀTE NAV NOLEMTĪBA”.

Projekta mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu ar kustību traucējumiem integrāciju sabiedrībā, stiprinot viņu fiziskās un garīgās spējas, kā arī sociālās prasmes, līdztekus veicinot viņu radošumu, personības izaugsmi un izglītību.
Projekta mērķis uzstādīts, ņemot vērā projektu konkursa Saistošajos noteikumos minēto līdzfinansējuma mērķi, kā arī biedrības statūtos minētos mērķus un biedrības darbības virzienu — risināt dažādas sociālas, izglītības un fiziskās kultūras problēmas, lai bērni un jaunieši ar kustību traucējumiem justos pilntiesīgi mūsu sabiedrības locekļi, būtu sociāli nodrošināti, izglītoti, uzlabotu savu veselības stāvokli, būtu spējīgi konkurēt darba tirgū un dzīvotu pilnvērtīgu dzīvi —, kā arī izriet no biedrības novērotajām gan mērķa grupas vajadzībām, t.i., nepieciešamību un vēlmi pēc izglītības, sociālajām aktivitātēm — iespējas pavadīt brīvo laiku kopā ar vienaudžiem, publiski atvērtā telpā.


“Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros”

“Par saturu atbild biedrība “Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem”
valdes priekšsēdētāja Ilze Kenne tālrunis 29460606

 

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies