Nekad nepadodies!

Noslēgts pirmais īstenošanas periods projektā "Soli pa solim uz priekšu!"

Biedrība „Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem”  2013. gada 19. augustā noslēgusi līgumu Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/110/2/R/036 ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta „Soli pa solim uz priekšu” Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/110 īstenošanu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta   „NVO” fonds ietvaros.

Laikā no 2013.gada augusta esam aktīvi piedalījušies dažādās darba un diskusiju grupās valsts un pašvaldību institūcijās, lai aizstāvētu bērnu un jauniešu ar invaliditāti cilvēktiesību ievērošanu. Esam tikušies ar citām biedrībām un nevalstiskajām organizācijām gan Rīgā, gan Latvijas reģionos, nodrošinājuši savstarpējās pieredzes apmaiņu un apsprieduši aktuālos jautājumus saistībā ar mērķa grupas aktuālākajām vajadzībām, tādejādi stiprinot ne tikai savu, bet arī citu biedrību kapacitāti. Papildus iepriekšminētajam, esam pārrunājuši būtiskākos jautājumus iekļaujošās izglītības jomā ar augstākstāvošajām institūcijām un spēruši pirmo soli, ierosinot atsevišķas izmaiņas likumdošanas jautājumos. Ņemot vērā to, ka Biedrības galvenā prioritāte ir palīdzēt bērniem ar kustību traucējumiem, esam aktīvi darbojušies arī papildu finansējuma piesaistē, lai kaut nedaudz, bet tomēr spētu palīdzēt tiem, kuriem tas visvairāk ir nepieciešams.

Tāpat esam noorganizējuši „Septembra svētku” pasākumu, kura laikā bērni un jaunieši varēja piedalīties dažādās aktīvās aktivitātēs, tādejādi tika veicināta bērnu savstarpējā komunikācija un sabiedrības izpratne. Esam iepazinuši un uzņēmuši jaunus biedrus, kas Biedrībai šobrīd palīdz arī kā brīvprātīgie.

Pateicoties projektam, Biedrībai ir bijusi iespēja iegādāties jaunu tehniku ar kuras palīdzību ir būtiski uzlabojies tās ikdienas darbs ar mērķa grupu. Jaunā videonovērošanas sistēma tiek izmantota laikā, kad bērni strādā kopā ar speciālistu, līdz ar to vecāki var nepiedalīties nodarbībā klātienē, bet gan vērot to citā telpā, tādejādi ļaujot bērnam būt patstāvīgākam.

Esam priecīgi, ka pateicoties EEZ finansiālam atbalstam projektu „Soli pa solim uz priekšu!” varēsim īstenot arī nākošajā gadā, jo arī 2014. gadā Biedrībai ir daudz mērķu, kurus vēlamies sasniegt, lai bērniem un jauniešiem ar kustību traucējumiem būtu nodrošināta cilvēktiesību ievērošana un tie spētu pēc iespējas veiksmīgāk integrēties sabiedrībā.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.

Maksimālais programmas līdzfinansējums no kopējām attiecināmajām izmaksām ir 90% , jeb 42168,24 LVL, savukārt 2013. gada darba plānu īstenošanai, ir 7085,53 LVL. (95% no programmas līdzfinansējuma tiek piešķirts no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un 5% no Latvijas valsts budžeta, 10 % finansē biedrība „Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem”).

Papildus informāciju par programmu var iegūt: www.eeagrants.org, www.eeagrants.lv, www.sif.lv

Plašāku informāciju par projektu sniegs: Dana Dūda-Čača, tālrunis 67240042, e-pasts: dana.dudacaca@projekti.lv.

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies