Nekad nepadodies!

Ar ESF atbalstu nodrošināta rehabilitācijas programmu izstrāde un ieviešana

2012.gada 6.janvārī biedrība „Latvijas Bērniem ar Kustību Traucējumiem” un Nodarbinātības valsts aģentūra kā Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītā sadarbības iestāde noslēdza Līgumu Nr.2012/36 par Eiropas Savienības fonda projekta „Pašpalīdzības ābece katram” (Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/102) īstenošanu.

Projekta īstenošana uzsākta 2012.gada 1.februārī un noslēdzās 2014.gada 31.janvārī un tā ietvaros ir izstrādātas trīs sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmas: Pilnveidota esošā programma mazajiem bērniem, izstrādātas divas jaunas sociālās rehabilitācijas programmas atbilstoši bērnu un jauniešu vecumam un funkcionālajām spējām (viena programma vidēja vecuma bērniem, otra programma jauniešiem). Izstrādes laikā piesaistītie speciālisti veikuši esošo sociālās rehabilitācijas programmu izpēti, analizējuši ārvalstu un vietējo pieredzi darbā ar vecākiem un bērniem/ jauniešiem. Pēc iegūto rezultātu izvērtēšanas, veikta uzlabotās un jauno programmu precizēšana un papildināšana atbilstoši mērķa grupas vajadzībām.

Pēc programmu izstrādes un uzlabošana, tika uzsākt to īstenošana, kur divu gadu laikā, 46 ģimenēm, kurās aug bērns vai jaunietis ar kustību traucējumiem dota iespēja piedalīties sociālo rehabilitācijas pakalpojumu programmu īstenošanā un saņemt dažāda veida nodarbības un konsultācijas pie profesionāliem speciālistiem – fizioterapeitiem, ārsta rehabilitaloga, ārsta neirologa, psihologa, spēļu terapeita un daudziem citiem speciālistiem, kas iesaistījās vasaras intensīvajā periodā.

Kopējās attiecināmās projekta izmaksas ir 99’962,82 LVL, ko pilnā apmērā finansēja Eiropas Sociālais fonds. Projekta īstenošanas vieta - Rīga, Varžu iela 3. Projekts tika īstenots sadarbībā ar Rīgas domes Labklājības departamentu.

Ja Jūs ir ieinteresējis kāds no Projekta laikā izstrādātajiem materiāliem (programma mazajiem bērniem, vidēja vecuma bērniem un programma jauniešiem), vai ir nepieciešama papildus informācija par tām, lūdzam sazināties ar Ilzi Kenni, ilzekenne@e-apollo.lv, vai zvanīt uz tālruni 67579798.

Informāciju sagatavoja: Ilze Kenne, ilzekenne@e-apollo.lv, tālr. 29460606, fakss 67579798.

Projekts „Pašpalīdzības ābece katram” (PDF)

\ atpakaļ

Aizvērt

Autorizējies